Ders Adı Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
Ders Kodu LOJ-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrupa Birliği Tarihi Türkiye- AB Siyasi ve Ekonomik İlikileri Türkiye Ekonomisinde İhracatın Avrupa Birliği Ülkelerindeki Önemi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa Tarihi, I. II. Dünya Savaşı Sonrasında yeniden şekillenen Ekonomik dengeler, 1980 sonrası ihracata yönelik kalkınma modeli izleyen Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliği ile Entegrasyonu, AB Ekonomisinin Dünya Ticaret hacmindeki yeri ve Önemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye Ekonomisisin Dünya Konjüktüründeki Ekonomik Rekabit Gücünün Arttırılması alakalı öğrencilere vizyon Kazandırmak
Dersin Amacı Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Ticari Örgütlenmelerin Önemi ve Türkiye Ekonomisisin Dünya Konjüktüründeki Ekonomik Rekabit Gücünün Arttırılması alakalı öğrencilere vizyon Kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dünya Ekonomi Tarihi Kısa Özeti
2 Avrupa İç Savaşları
3 Coğrafi Keşifler,Sömürgecilik ve Sanayi Devrimi
4 I. ve II. Dünya Savaşı sonrası şekillenen dünya düzeni ve Uluslararası Ekonomi İşbirliği Örgütleri
5 Nafta, BRİCS, ŞangHAY Beşlisi ve AB Ekonomisinin Dünya Ticaret hacmindeki yerleri ve önemleri
6 Büyük Avrupa İdeali, Shuman Doktirini
7 Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği Süreçlerinin anlatılması
8 kopenhag ve maastricht kriterleri
9 Türkiye Ekonomisinin Dünya Ekonomisi içerisindeki büyüklüğü
10 Gümrük Birliği Antlaşmasının Türkiye Ekonomisine Etkileri
11 Türk Sanayi ve Ticari işletmelerinin AB Ülkeleri içerisindeki İhracat Payları
12 Gelecekteki 50 yıl içerisindeki Türkiyede ve Avrupada gelişmesi muhtemel ekonomik ve siyasi gelişmeler hakkında beyin fırtınası
13 Avrupa Birliğinin Türkiyeyi Birlik içerisine dahil etmeyi istememesinin siyasi ekonomik ve kültürel nedenleri
14 Proje ve Ödevlerin Toplanarak Ders hakkında soru cevap şeklinde işlenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 1 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 14 1 14
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -İktisat Tarihine Giriş -Avrupa Yüzyıl Savaşları ve Mezhep Savaşları -Coğrafi Keşifler -Sanayı Devrimi -I. VE ıı. Dünya Savaşı -Büyük Avrupa İdeali ve Schuman Doktirini -1963 Ankara Antlaşması, 1987 Tam Üyelik Başvurusu,1995 Gümrük Birliği Sözleşmesi,2004 Müzakerelerin Başlaması -Türk İşletmeleri ve Sanayi Kuruluşlarının AB Ülkeleri ile Ticari İlişkileri -Türk Tarım Sektörü ve Sektörün Avrupa Birliği Ekonomisindeki Yeri
Diğer Kaynaklar Türk Dünyasında Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye AB İlişkileri Akçağ Yayınları Emin ÇARIKCI
Materyal
Dökümanlar -Avrupa Birliği Bakanlığı Sitesinde yayınlanan Bildiriler -Tüsiad Bültenleri İstatistikleri , İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası İstatistikleri , T.C. Gümrük ve Tekel Bakanlığı ,T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Ekonomi Bakanlığı Yıllık Faaliyet Raporları -Süreli Yayınlar,( Gazete ve Dergi Makaleleri )
Ödevler -Proje Ödevleri
Sınavlar -Ara Sınav -Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)