Ders Adı Uluslararası Pazarlama
Ders Kodu LOJ-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Nurcan Negiz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişiminin öğrenilmesi Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejilerin kavranması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslar arası pazarlama kavramı ve gelişimi, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlama karması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişimini öğrenmek Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejileri kavramak
Dersin Amacı Öğrencilere uluslararası bağlamda pazar bilgisi sağlanması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel bilgi ve kavramlar
2 Uluslararası pazarlama araştırmaları
3 Uluslararası pazar çevresi
4 Uluslararası tüketici davranışları
5 Uluslararası mal politikaları
6 Ambalajlama ve marka
7 Uluslararası fiyatlandırma
8 Fiyatlandırmada uygulanan stratejiler
9 İhracat bedellerinin ödenmesinde kullanılan yöntemler
10 Uluslararası pazarlamada dağıtım
11 Yurtdışında üretim
12 Uluslararası pazarlamada tutundurma
13 Uluslararası pazarlamada örgütlenme ve kontrol
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 3
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Karafakioğlu, Mehmet. Uluslar arası Pazarlama Yönetimi, Beta yayınevi. 2008 2)Seyidoğlu, Halil. Uluslararası Finans, Güzem yayınları. 1997 3)Akat, Ömer. Uluslararası Pazarlama, Ekin, 2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)