Ders Adı E-Ticaret
Ders Kodu LOJ-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hızla kullanımı artan internet teknolojisini kavramak Yeni ekonomi sürecinin bilişim teknolojileriyle birlikte gelişiminin öğrenmek E-ticaretin içerisinde kullanılan araçların öğrenmek İşletmelerin birbirileri arasında elektronik ticaretle ilgili bilgi alışverişinin öğrenmek Kişiler ve işletmeleri içerisine alan e-ticaret sürecinin paydaşlar açısından tanımlamak Ödeme sistemleri ve güvenlik bağlantıları hakkında bilgi vermek Elektronik ticaret sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması becerisinin kazanmak E-ticaret yapabilmek için avantajların ve maliyetlerin ortaya koymak Bir elektronik ticaret sitesi hazırlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimi, yeni ekonomi modelinin ortaya çıkışı ve bu modelin etkilerinin ve beraberinde getirdiği sürecin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hızla kullanımı artan internet teknolojisinin kavranması Yeni ekonomi sürecinin bilişim teknolojileriyle birlikte gelişiminin öğrenilmesi E-ticaretin içerisinde kullanılan araçların öğrenilmesi İşletmelerin birbirileri arasında elektronik ticaretle ilgili bilgi alışverişinin öğrenilmesi Kişiler ve işletmeleri içerisine alan e-ticaret sürecinin paydaşlar açısından tanımlanması Ödeme sistemleri ve güvenlik bağlantıları hakkında bilgi verilmesi Elektronik ticaret sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması becerisinin kazandırılması, E-ticaret yapabilmek için avantajların ve maliyetlerin ortaya konulması Bir elektronik ticaret sitesi hazırlamak
Dersin Amacı E-ticaret dersinin amacı, elektronik ticaret kavramı ve sürecinin tüm ayrıntısıyla incelenmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnternet: Tarihsel Gelişim Süreci ve İnternetle İlgili Temel Kavramlar-I
2 İnternet: Tarihsel Gelişim Süreci ve İnternetle İlgili Temel Kavramlar-II
3 Ekonomi ve Yeni Ekonomi Kavramları arasındaki farklılıklar ve özellikleri
4 Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsadığı Alanlar ve Kullanım Yaygınlığı
5 Elektronik Ticaretin Modelleri ve Çeşitli Kesimlere Etkileri
6 Elektronik Ticaretin Araçları
7 E-İş ve E-Ticaret Arasındaki Farklar, Elektronik İş Modelleri
8 Elektronik Ticaret Çeşitleri
9 E-ticarette Kullanılan Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
10 E-Ticaret Ödeme Araçları
11 E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar
12 E-Ticaret Sözleşmeleri ve Elektronik İmza
13 Bir E-Ticaret Sitesi Oluşturma
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1.Erdağ, Nevzat, Batuman, Emel, Elektronik Ticaret El Kitabı, Arıkan Basım Yayım, 2006,İstanbul
Diğer Kaynaklar 2.Canpolat, Önder, E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Ankara, 2001. 3.Akyazı, Selma, Özbay, Sabahat, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık,2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)