Ders Adı Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Kodu LOJ-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Örgütlerde kalitenin sağlanmasında tüm çalışanların etkin katılımının gerekli olduğu hususunun kavranması. Kalitenin oluşturulmasında gerekli yöntemlerin öğrenilmesi ve beceri kazanılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplam kalite yönetiminin örgütlerde işlevselliğini belirterek nasıl bir yol izleneceğinin ortaya konulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örgütlerde kalitenin sağlanmasında tüm çalışanların etkin katılımının gerekli olduğu hususunun kavranması. Kalitenin oluşturulmasında gerekli yöntemlerin öğrenilmesi ve beceri kazanılması.
Dersin Amacı Toplam kalite yönetiminin örgütlere sağlamış olduğu marjinal fayda çerçevesinde, günümüz artan rekabet ortamında örgütlerde uygulanması artık zorunlu bir yönetim anlayışı olduğunu belirterek bu konuda neler yapılması gerektiğini hususunda bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kalite ve tarihsel gelişim
2 Toplam kalite yönetimi ve unsurları
3 Kalite çemberleri
4 Toplam kalite yönetiminin özellikleri
5 Kıyaslama
6 Toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler
7 Toplam kalite yönetimine katkıda bulunan bilim adamları
8 Toplam kalite yönetiminin başarılı olma şartları ve başarısını engelleyen sorunlar
9 Kalite iyileştirme araçları
10 Kalite maliyetleri
11 Kalite sistemleri
12 Kaizen
13 Kalite uygulamaları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 3
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 135    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)