Ders Adı Küreselleşme
Ders Kodu LOJ-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Durum araştırmaları, sınıf tartışmaları, konuşmalar ve belirlenmiş okumalar boyunca öğrencilerin durumlarının çözümlenmesi ve çözümlerin formüle edilmesiyle becerilerinin geliştirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi üstünlüğü elde etmesi ve sürdürebilmesi için tasarlanmış stratejileri değerlendirmek, uygulamak ve formüle edebilmeye yönelik küresel pazarlamada kullanılan araçlar, teknikler ve kuramlar ile ilgilidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Durum araştırmaları, sınıf tartışmaları, konuşmalar ve belirlenmiş okumalar boyunca öğrencilerin durumlarının çözümlenmesi ve çözümlerin formüle edilmesiyle becerilerinin geliştirmesi
Dersin Amacı İleride kariyer geliştirecek olan öğrencilere yönelik olarak gerekli temel pazarlama kavramlarının ve mikro ekonomik kuramların benimsetilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması düşünülmüştür. Bu dersin amacı küresel pazarlama alanında başarılı bir kariyer için öğrencilere gerekli bilgi gereksinimlerini sağlamaya yöneliktir. Dönem sonunda öğrenciler uluslar arası bağlamda işletmelerin pazarlama yeteneklerini analiz ederek çözümleyebileceklerdir. Ders genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çağdaş ekonomilerdeki pazarlamanın rolünü incelemeye yöneliktir. Daha sonra pazarlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik makro çevresi analiz edilerek yorumlanacaktır. Üçüncü bölümde küresel pazarlama planlaması, ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak özel hizmetler ve endüstriyel pazarlama konuları rekabetçi üstünlük bakış açısıyla işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilerek incelenecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Küresel Pazarlamaya Giriş
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
2 Küresel Pazarlama Çevresini Değerlendirmek: Ekonomik sistemler
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
3 Pazar Geliştirme Adımları
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
4 Bölgesel Pazar özellikleri ve Ticari Anlaşmalar
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
5 Sosyal ve Kültürel Çevre
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
6 Küresel pazarlamanın Politik, Yasal ve Düzenleyici Çevresi
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
7 Küresel Pazarlar: Küresel Bilişim Sistemleri ve Pazar araştırması
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
8 Bölümlendirme, Hedef Pazarlar ve Konumlandırma
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
9 İthalat, ihracat ve ihracat pazarlaması: Örgütsel ihracat Etkinlikleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
10 Küresel Pazar stratejileri: Lisans anlaşmaları, yatırımlar ve Stratejik işbirlikleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
11 Küresel pazarlama Karması: Küresel Ürün Ve Fiyatlandırma Stratejisi, Küresel Tutundurma Ve Dağıtım Stratejisi
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
12 Küresel Pazarlama İletişim Kararları: Satış Tutundurma, Kişisel Satış Ve Pazarlama İletişiminin Özel Biçimleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
13 Strateji Ve Liderlik: Rekabetçi Üstünlüğün Stratejik Bileşenleri
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
14 Liderlik, İşletmenin sosyal sorumluluğu ve küresel arena.
  Ön Hazırlık: Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing; Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008), Küresel Pazarlama Yönetimi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Keegan, Warren J., Gren, Mark C. (2008), Global Marketing, Pearson Prentice Hall Inc, New Jersey. Gegez, A. Ercan ve Diğerleri (2008) Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Ya., İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)