Ders Adı Küreselleşme
Ders Kodu LOJ-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Durum araştırmaları, sınıf tartışmaları, konuşmalar ve belirlenmiş okumalar boyunca öğrencilerin durumlarının çözümlenmesi ve çözümlerin formüle edilmesiyle becerilerinin geliştirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi üstünlüğü elde etmesi ve sürdürebilmesi için tasarlanmış stratejileri değerlendirmek, uygulamak ve formüle edebilmeye yönelik küresel pazarlamada kullanılan araçlar, teknikler ve kuramlar ile ilgilidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Durum araştırmaları, sınıf tartışmaları, konuşmalar ve belirlenmiş okumalar boyunca öğrencilerin durumlarının çözümlenmesi ve çözümlerin formüle edilmesiyle becerilerinin geliştirmesi
Dersin Amacı İleride kariyer geliştirecek olan öğrencilere yönelik olarak gerekli temel pazarlama kavramlarının ve mikro ekonomik kuramların benimsetilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması düşünülmüştür. Bu dersin amacı küresel pazarlama alanında başarılı bir kariyer için öğrencilere gerekli bilgi gereksinimlerini sağlamaya yöneliktir. Dönem sonunda öğrenciler uluslar arası bağlamda işletmelerin pazarlama yeteneklerini analiz ederek çözümleyebileceklerdir. Ders genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çağdaş ekonomilerdeki pazarlamanın rolünü incelemeye yöneliktir. Daha sonra pazarlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik makro çevresi analiz edilerek yorumlanacaktır. Üçüncü bölümde küresel pazarlama planlaması, ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak özel hizmetler ve endüstriyel pazarlama konuları rekabetçi üstünlük bakış açısıyla işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilerek incelenecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)