Ders Adı Bilgisayar Bakım ve Onarımı
Ders Kodu BTT-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Masaüstü bilgisayar onarımını yapabilir. 2) Microsoft İşletim sistemlerini kurabilir. 3) Bilgisayar çevre aygıtlarının bakım ve onarımlarını yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletim sistemleri kurulumları, Printer, Scanner, Monitör onarımları, Modem ve iletişim cihazları, Server sistemlerim bakım ve onarımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Masaüstü bilgisayar onarımını yapabilmek. 2) Microsoft İşletim sistemlerini kurabilmek. 3) Bilgisayar çevre aygıtlarının bakım ve onarımlarını yapabilmek.
Dersin Amacı Günümüz Bilgisayar Sistemleri ile ilgili ortaya çıkan sorunları tanımlamak ve çözüm yollarını bilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Windows İşletim Sistemi Kurulumu
2 PC sorunları ve çözüm metotları
3 Masaüstü PC Montajı
4 Notebook inceleme
5 Modem ve iletişim cihazları kurulumu ve onarımı
6 Güncel PC uygulamalarının kurulumu ve kullanımı
7 Bilgisayar Koruma programları
8 Yazıcıların kurulum bakım ve onarımları
9 Monitörlerin bakım ve onarımları
10 Diğer çevre birimlerinin kurulum ve onarımları
11 Server Sistemlerin bakımları
12 Dahili donanım aygıtlarının incelenmesi
13 Windows sorunları ve çözüm metotları
14 PARDUS işletim sisteminin tanıtımı ve incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] PC Bakım Onarım Terfi Kılavuzu, Alfa yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)