Ders Adı Sağlık Okuryazarlığı
Ders Kodu SKI-3161
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sağlık okuryazarlığına ilişkin temel kavramlar, sağlık okuryazarlığının gelişimi, önemi, sağlık okuryazarlığını etkileyen unsurlar, sağlık okuryazarlığının ölçülmesi, sağlık okuryazarlığı düzeyleri, sağlık okuryazarlığı sonuçları, sağlık okuryazarlığını geliştirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık Okuryazarlığı hakkında temel bilgileri öğreterek, sağlık alanında doğru kaynaklardan sağlık bilgisi edinme, anlama, değerlendirme ve kullanmaya ilişkin beceri düzeylerini geliştirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık okuryazarlığına ilişkin temel kavramları bilme
2 Sağlık okuryazarlığının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
3 Sağlık okuryazarlığının önemini kavrama
4 Sağlık okuryazarlığını etkileyen unsurları değerlendirebilme
5 Sağlık okuryazarlığının ölçülmesine yönelik araçları kullanabilme
6 Sağlık okuryazarlığı düzeylerini değerlendirebilme
7 Sağlık okuryazarlığının sonuçları hakkında bilgi sahibi olma
8 Bireysel olarak sağlık okuryazarlığını geliştirebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sağlık Okuryazarlığı Kavramı
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
2 Sağlık Okuryazarlığının Gelişimi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
3 Sağlık Okuryazarlığının Önemi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
4 Sağlık Okuryazarlığını Etkileyen Unsurlar
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
5 Sağlık Okuryazarlığının Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
6 Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
7 Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
8 Sağlık Okuryazarlığının Sonuçları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
9 Sağlık Okuryazarlığının Halk Sağlığına Etkileri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
10 Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Sistemlerine Etkisi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
11 Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Politikalarına Etkisi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
12 Sağlık Okuryazarlığı ve E-Sağlık
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
13 Sağlık Okuryazarlığı Araştırmaları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
14 Sağlık Okuryazarlığı Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 1
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 4 4
Sunum 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sağlık Okuryazarlığı Ders Notları
Diğer Kaynaklar Sağlık Okuryazarlığı, Editör: Filiz Yıldırım, Alev Keser, Ankara Üniversitesi Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri