Ders Adı Hasta-Hekim İlişkisi ve İletişimi
Ders Kodu SKI-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Fadime Çiğdem ZENCİRCİ
Dersin Yardımcıları ...
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İletişim, Etkili İletişim, İkna, Sağlık İletişimi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Sağlık Personeli - Hasta İlişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık iletişimi perspektifiyle, sağlık hizmeti sunumunun niteliğini arttıracak iletişim becerilerini kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Etkili iletişim kurma tekniklerini tanır
2 İletişimi engelleyen bireysel ve çevresel koşulları tanımlar
3 Hekim-hasta ilişkisi modellerinin açıklanması
4 Hekim-hasta iletişimini etkileyen faktörlerin açıklanması.
5 Hekim-hasta iletişiminde sözlü iletişim, hastayı karşılama ve hasta ile tanışma becerisinin incelenmesi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı
2 İletişim Kavramı
3 Tıbbın amacı, Tıpta değer kavramı
4 Sağlık ve Hastalık Algısı
5 Tıpta Profesyonellik ve Hekim Kimliği
6 Hak ve Sorumluluk Kavramları
7 Hasta-Hekim İlişkisi Modelleri
8 Hasta-Hekim İlişkisi Modelleri
9 Hasta-Hekim İletişim Modelleri
10 Hasta-Hekim İletişim Modelleri
11 Sağlık Politikalarının Hasta-Hekim İletişimine Etkileri
12 Hasta Tutum ve Davranışları
13 Tıbbi Görüşme Süreçleri-1
14 Tıbbi Görüşme Süreçleri-2
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 3
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 4
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 2
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ATICI, E. (2007). Hasta-hekim ilişkisini etkileyen unsurlar. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 91-96. ÖNGÖREN, B. (2017). HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM2. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, (10), 57-69.
Diğer Kaynaklar Güzel, Ş., Dömbekci, H. A., & Ayşe, A. R. I. (2022). Hasta ve Hekim İletişimi: Özel Hastane Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (48), 38-55. TAŞCI, B. İ. (2013). Hekim hasta ilişkisinin psikolojik boyutları. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 6(2), 25-36.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Vize Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri