Ders Adı Önbüro Hizmetleri
Ders Kodu TRM-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Atilla GÖKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Otel işletmelerinin ön büro bölümünün işleyişini tanır. 2-Ön büronun ve personelinin görevlerini ve özelliklerini öğrenir ve yerine getirir. 3-Ön büroda kullanılan yabancı terimleri öğrenir ve kullanır. 4-Ön büroda kullanılan belgeleri düzenleyebilme ve kullanma yeteneğine sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Konaklama işletmeleri ve ön büro departmanı organizasyon şeması, önbüro departmanı ve çalışanların görevleri, özellikleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler, Ön büroda kullanılan yabancı terimler, Ön büro bölümleri rezervasyon, danışma, resepsiyon, ön kasa ve santralin işleyişi ve kullanılan belgelerin içerik ve işlevleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencileri ön büronun işleyişi konusunda bilgilendirmek, Ön büroda kullanılan yabancı terimleri ve belgelerin düzenlenmesini öğretmek.
Dersin Amacı Öğrencileri ön büronun işleyişi konusunda bilgilendirmek, Ön büroda kullanılan yabancı terimleri ve belgelerin düzenlenmesini öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek. 0
2 Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
3 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 0
4 Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak. 0
5 Gıda teknolojisi ve genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak 0
6 Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Mutfak hizmetleri ve pişirme yöntemleri ile endüstriyel yemek üretimi konusunda bilgi sahibi olmak 0
7 Otel işletmelerinde odalar bölümü işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak 0
8 Turizm pazarlaması, kongre ve tur düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak. 0
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak. 0
10 Turizm işletmelerinde maliyet analizlerini ve muhasebe işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Ödevler 5 1 5
Sunum 2 1 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)