Ders Adı Turizmde Bilgi Teknolojileri
Ders Kodu TRM-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Sultan Ayrıç
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilgi teknolojilerinin tarihsel gelişim süreci. Turizm endüstrisinin farklı kollarında kullanılan bilgi teknolojileri. Merkezi Rezervasyon Sistemleri. Küresel Dağıtım Sistemleri ve işleyişleri. İnternet ortamında faaliyet gösteren aracı seyahat işletmeleri. Konaklama Yönetim Sistemleri ve işleyiş esasları. Konaklama yönetim sistemlerine entegre iç ve dış arabirim bağlantıları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin öncelikle amacı; öğrencilere Turizm endüstrisinde, geçmişten günümüze kullanılmakta olan bilgi teknolojileri hakkında gerekli bilgileri vermektir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren Konaklama, ulaştırma, seyahat, yiyecek-içecek ve rekreasyon işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojisi çözümleri ve bu sistemlerle bütünleşik iç ve dış arabirimlerin tanıtılması ve kullanımı hakkında bilgi verilmesi, dersin diğer amaçları arasında sayılabilir.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenciler;
2 1) Bilgi ve İletişim Tekonolojilerinin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
3 2) Turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojilerinden, Merkezi Rezervasyon Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 3) Turizm sektöründe kullanılan Küresel Dağıtım Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur
5 4) Sanal Seyahat Aracıları ve Üçüncü Parti İnternet Seyahat Organizatörlerinin çalışma konuları hakkında bilgi sahibi olur.
6 5) Konaklama işletmelerinde kullanılan konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
7 6) Konaklama Yönetim Sistemlerine Entegre İç Arabirimler: Elektronik Kasiyer Sitemleri, Dijital Sipariş Takip Sistemleri (Palm) cihazlarını bilir ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
8 7) Minibar Sistemleri, Kapı Kilt Sistemleri ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgi ve İletişim teknolojilerine giriş.
2 Bilgi ve İletişim Tekonolojilerinin tarihsel gelişim süreci
3 Turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri: Merkezi Rezervasyon Sistemleri
4 Turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri: Küresel Dağıtım Sistemleri
5 Turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri: Internet
6 Turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri: Sanal Seyahat Aracıları, Üçüncü Parti İnternet Seyahat Organizatörleri
7 Turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri: Konaklama Yönetim Sistemleri
8 Konaklama Yönetim Sistemlerine Entegre İç Arabirimler: Elektronik Kasiyer Sitemleri, Dijital Sipariş Takip Sistemleri (Palm)
9 Ara Sınav
10 Konaklama Yönetim Sistemlerine Entegre İç Arabirimler: PBX Santral Sistemleri, İnteraktif Televizyon Sistemleri
11 Konaklama Yönetim Sistemlerine Entegre İç Arabirimler: Minibar Sistemleri, Kapı Kilt Sistemleri
12 Konaklama Yönetim Sistemlerine Entegre Dış Arabirimler: Küresel Dağıtım Sistemleri
13 Konaklama Yönetim Sistemlerine Entegre Dış Arabirimler: Sanal Seyahat Aracıları
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek. 1
3 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak. 1
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek 1
5 Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak. 1
6 Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak. 1
7 Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak. 1
8 Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak. 1
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak 1
10 Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak. 1
11 Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak. 1
12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 2 6
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Bilişim Teknolojileri Işığında Turizm İşletmelerinde Yönetim Enformatik Bir Bakış. Adem Öğüt, Hasan Kürşat Güleş Nobel Yayın Dağıtım; Ankara, 2003, 1. baskı, ISBN No: 975-591-469-2 MICROS-Fidelio Web Sitesi Kaynakları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri