Ders Adı Yiyecek İçecek Servisi ll
Ders Kodu TRM-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Şenay Demir
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yiyecek-içecek işletmelerinin organizasyon yapısı, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin görev tanımları ve sorumlulukları, yiyecek-içecek işletmelerinde yemek kartı ve fiyatlama yöntemleri, yiyecek-içecek işletmelerinde kasa servis ve mutfak arasındaki ilişkiler, yiyecek-içecek işletmelerinde hesap sistemleri, yiyecek-içecek işletmelerinde ön hazırlık çalışmaları, yiyecek-içecek işletmelerinde servis yöntemleri, yiyecek-içecek işletmelerinde servis çeşitleri; kahvaltı servisi, Alakart servis, Tabldot servis, Ziyafet servis, Açık 'Büfe servis, Oda servisi, yiyecek-içecek işletmelerinde müşteri masasındaki çalışmalar, yiyecek-içecek işletmelerinde servis edilen içki çeşitleri. Klasik ve Modern Fransız Servisi, İngiliz Servisi (Gümüş Servisi), Servis Çeşitleri; Amerikan ve Rus Servisi; Kahvaltı ve Açık Büfe Servisi, Restoranlarda Servis Akışı,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere yiyecek içecek işletmeciliğinin işleyişi ve hizmetlerin uygulaması konusunda temel bilgiler öğretmek ve pratik kazandırmaktır
No Dersin Kazanımları  
1 1-Yiyecek içecek işletmelerinin organizasyon yapılarını, personellerini ve görevlerini öğrenir.
2 2-Restoranların servise hazırlanmasını, akışını ve mutfak ile ilişkilerini öğrenir.
3 3- Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan servis çeşitlerini ve yöntemlerini öğrenir ve uygular.
4 4-İçki servisi ve alkol uygulamalarını öğrenir.
5 5-Restoranlarda müşteri şikâyetlerini ve çözüm yollarını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Organizasyon yapısı, Personelin görev tanımları ve sorumlulukları
2 Ön hazırlık (Mise En Place)
3 Servis yöntemleri, Klasik ve Modern Fransız Servisi, İngiliz Servisi
4 Amerikan ve Rus Servisi; Kahvaltı ve Açık Büfe Servisi
5 Müşteri masasındaki çalışmalar
6 Kasa servis ve mutfak arasındaki ilişkiler
7 Kahvaltı servisi, alakart servis, tabldot servis, ziyafet servis, açık büfe servis ve oda servisi,
8 İçki servisi ve alkol uygulamaları 1
9 İçki servisi ve alkol uygulamaları 2
10 Hesap alma ve faturalama
11 Müşteri şikâyetleriyle ilgilenme
12 Restoranlarda servis akışı
13 Sağlık ve emniyet
14 Genel tekrar ve Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 5
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek. 1
3 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak. 1
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek 2
5 Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak. 2
6 Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak. 5
7 Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak. 1
8 Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak. 1
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak 1
10 Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak. 2
11 Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak. 1
12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu SÖKMEN A. Konaklama ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde SERVİS TEKNİĞİ ve Uygulamaları, Detay Yayıncılık, 2009. AKTAŞ A. Ağırlama Hizmetlerinde YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ, Detay Yayıncılık, 2001. Yrd.Doç.Dr.Yaşar YILMAZ. Servis Tekniği Yönetimi 2008
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri