Ders Adı Yiyecek İçecek Servisi l
Ders Kodu TRM-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) GÜLTAZE GÜL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Örgütlenmesi Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanılan Araç ve Gereçler. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ön Hazırlık Servis Çeşitleri Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Turizm sektöründe bilgili ve tecrübeli yeni yönetici adayları yetiştirme.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Turizm Sektörü hakkında bilgi sahibi olmak
2 2-Yiyecek içecek işletmelerinin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olmak
3 3-yiyecek içecek işletmelerinin organizasyon yapısını bilmek
4 4-temel servis kurallarını öğrenmek
5 5-temel servis kurallarını uygulayabilmek
6 6-dünya servis tekniklerini öğrenmek
7 7-Yiyecek içecek işletmelerindeki temel hijyen kurallarını bilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yiyecek-içecek işletmelerinin sınıflandırılması,özellikleri,amaçları, hedefleri ve önemi.Otel ve turistik tesislerdeki yiyecek-içecek bölümlerinin tanımları,departmanların işleyişleri ve sundukları hizmet çeşitleri. Yiyecek-içecek işletmelerinin sınıflandırılması,özellikleri,amaçları, hedefleri ve önemi.Otel ve turistik tesislerdeki yiyecek-içecek bölümlerinin tanımları,departmanların işleyişleri ve sundukları hizmet çeşitleri. Yiyecek-içecek işletmelerinin sınıflandırılması,özellikleri,amaçları, hedefleri ve önemi.Otel ve turistik tesislerdeki yiyecek-içecek bölümlerinin tanımları,departmanların işleyişleri ve sundukları hizmet çeşitleri.
2 Yiyecek-içecek işletmelerinde yönetim işlevleri ve örgütsel yapı.Yiyecek-içecek servis işletmelerinde görevli servis ve mutfak personelinin hiyerarşisi, görevleri,personellerin sahip olması gereken özellikler,gülümseme,gözkontağı,temizlik ve hijyenin misafir açısından önemi.
3 Yiyecek işletmelerindeki personellerin davranış,konuşma,hitabet ve diksiyon özellikleri.İşletmedeki takım çalışması ve önemi.İşletmelerin vizyonu ve misyonu ve önemi.Yiyecek-içecek işletmelerinde misafirin önemi,misafir ilişkileri, misafir sorunlarının giderilmesi.
4 Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan tüm ekipmanların tanıtılması, özelliklerinin anlatılması ve kullanım amaçlarının açıklanması.(Masalar, sandalyeler,örtü,peçete ve tekstil ürünleri,çatal,bıçak,kaşık gibi tüm metal malzemelerin tanıtılması,bardaklar,porselen malzemeler ve diğer tüm ekipmanlar.)
5 Uluslararası servis çeşitleri.Yiyecek -içecek servis kuralları.A lacarte servis kuralları. Banquet servis kuralları.Protokol servisi kuralları.
6 Yiyecek içecek servisi ile ilgili pratik uygulamalar
7 arasınav
8 klasik servis yöntemleri
9 servis yöntemleri pratik uygulama
10 Mönü bilgisi ve önemi.Personelin sipariş alması kuralları
11 menüye uygun içki seçimi
12 personel hijyeni
13 servis personelinde aranan özellikler
14 servis personelinin rütbelendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek. 1
3 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak. 1
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek 1
5 Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak. 1
6 Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak. 1
7 Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak. 1
8 Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak. 1
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak 1
10 Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak. 1
11 Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak. 1
12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Pr0fesyonel restoran yönetimi Mehmet SARIIŞIK-Şenol ÇAVUŞ-KURTULUŞKATRAIŞIK konaklama işletmelerinde servis tekniği yönetimi, yrd.doç.dr. yaşar yılmaz
Diğer Kaynaklar servis tekniği ve uygulamaları, alptekin sökmen, yiyecek içecek hizmetleri yönetimi, prf.dr.nilüfer koçak
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri