Ders Adı Turizm Mevzuatı
Ders Kodu TRM-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. ÇETİN MEYDAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖĞRENCİ 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU, 1618 SAYILI TÜRSAB KANUNU VE DİĞER İLGİLİ BAKANLIKLARDAKİ TURİZM İLE İLGİLİ KANUNUNİ DÜZENLEMELERİ BİLİR.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği TÜRKİYE'DE TURİZM İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELERİ
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ÖĞRENCİNİN TÜRKİYE'DE TURİZM İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELERİ ÖĞRENMESİ VE MESLEK HAYATINDA UYGULAMASI
Dersin Amacı TÜRKİYE'DE TURİZM İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELERİ KAVRAMAK
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine Ve İlanına İlişkin Yönetmelik
2 Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
3 Kültür Yatırımlarının Ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Turizm Yatırım, İşletme Ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel Ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik
4 Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Seyahat Acentaları Yönetmeliği
5 Turist Rehberliği Meslek Kanunu Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği
6 Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik Pasaport Kanunu
7 Yönetmelik Milli Parklar Kanunu
8 Ara Sınav ( vize)
9 Deniz Turizmi Yönetmeliği Yat Turizmi Yönetmeliği
10 Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ Av Turizmi Yönetmeliği
11 Sağlık Turizmi Mavi Bayrak Kriterleri
12 Eğirdir Gölü Özel Hükümleri
13 Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sınıflandırma Formlarının doldurulması
14 Sınıflandırma Formlarının doldurulması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek. 0
2 Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
3 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 0
4 Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak. 0
5 Gıda teknolojisi ve genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak, toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak 0
6 Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Mutfak hizmetleri ve pişirme yöntemleri ile endüstriyel yemek üretimi konusunda bilgi sahibi olmak 0
7 Otel işletmelerinde odalar bölümü işleyişi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak 0
8 Turizm pazarlaması, kongre ve tur düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak. 0
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak. 0
10 Turizm işletmelerinde maliyet analizlerini ve muhasebe işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 42    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)