Ders Adı Turizm Pazarlaması
Ders Kodu TRM-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Şenay Akyel
Dersin Yardımcıları Sultan Ayrıç
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlamanın gelişim süreci ve pazarlama anlayışı, pazarlama karması bileşenleri, hizmetlerin genel karakteristikleri ve sınıflandırılması, turizm pazarlamasının özellikleri, turizm pazarlama çevresi, turistik tüketici satın alma davranışları, turistik ürün ve fiyatlandırma, turizm pazarını bölümlendirme ve hedef Pazar seçim stratejileri, Turizmde dağıtım sistemi ve dağıtım kanalı seçim kararları, tutundurma karması bileşenleri ve turizm sektöründeki uygulama örnekleri, elektronik ortamda turizm pazarlaması uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere, pazarlamanın ilke ve uygulamalarını temel alarak, turizm hizmetlerinin pazarlanması ve turizm sektöründeki pazarlama yönetimi uygulamalarını öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Temel Pazarlama kavramlarını, süreçlerini ve pazarlamanın gelişim sürecini kavrar.
2 2) Hizmetlerin genel karakteristiklerini ve sınıflandırılmasının bilir.
3 3) Turizm pazarlamasının çeşitli yaklaşımlarla yapılmış tanımlarını bilir ve yorumlar.
4 4) Turizm pazarlamasının özelliklerini ve endüstriyel ürünler pazarlamasından farklı yönlerini kavrar.
5 5) Temel pazarlama karması bileşenlerinin turizm sektöründeki uygulamalarını öğrenir
6 6) Hizmetler ve turizm sektörü için geliştirilmiş alternatif pazarlama karması bileşenlerini öğrenir.
7 7) Turizm Pazar bölümlendirme kriterlerini ve hedef pazar stratejilerini kavrar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Pazarlamanın tanımları, kapsamı ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
2 Hizmetler, hizmetlerin genel karakteristikleri ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
3 Turizm pazarlaması ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
4 Turizm pazarlama çevresi
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
5 Turizm işletmelerinde stratejik pazarlama ve pazarlama planlaması
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
6 Turizm pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
7 Turistik tüketici satın alma davranışları
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
8 Turizm sektöründe Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçim stratejileri
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
9 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
10 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Turistik Ürün
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
11 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Turistik Ürünün Fiyatlandırma
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
12 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Turizmde Dağıtım Sistemi
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
13 Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Tutundurma
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
14 Elektronik ortamda Turizm Pazarlaması
  Ön Hazırlık: Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek. 3
3 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak. 3
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek 5
5 Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak. 3
6 Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak. 3
7 Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak. 3
8 Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak. 3
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak 3
10 Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak. 3
11 Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak. 3
12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 1 3 3
Proje 1 3 3
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1) İçöz Orhan (2001) Turizm İşletmelerinde Pazarlama - İlkeler ve Uygulamalar, Genişletilmiş 2. Basım, Turhan Kitabevi 2) Hacıoğlu Necdet (2008) Turizm Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 3) Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri