Ders Adı Otelcilik Otomasyon Sistemleri I
Ders Kodu TRM-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Hatice SARI GÖK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Konaklama işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemleri, Konaklama yönetim sistemlerinin fonksiyonları ve kullanım alanları, Kısa yol ve fonksiyon tuşları, Rezervasyon (Münferit ve grup rezervasyonları), Resepsiyon (Rezervasyonlu ve rezervasyonsuz Walk-in konukların giriş işlemleri), Önkasa (Konuk hesapları ve takibi, kredili hesaplar, döviz işlemleri), Odalar bölümü işlemleri, Raporlama ve gün kapatma işlemleri, Parametre güncelleme ve düzenleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere, Konaklama işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemleri hakkında genel bilgiler vererek ön büro ve kat hizmetleri departmanlarında yaygın olarak kullanılan konaklama yönetim sistemlerinin fonksiyonlarını ve uygulamalarını öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Konaklama işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemleri (Satış Noktası Sistemleri, Konaklama Yönetim Sistemleri, Kapı Kilit Sistemleri, Merkezi Rezervasyon Sistemleri vb.) hakkında bilgi sahibi olur.
2 2) Dünyada ve Türkiye’deki işletmelerde kullanılan konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. .
3 3) Sentez Delux konaklama yönetim sisteminin önbüro (Rezervasyon, Resepsiyon, Önkasa, Santral) ve kat hizmetleri (Housekeeping) departmanlarındaki kullanım özelliklerini bilir ve uygular. .
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Konaklama işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemleri hakkında genel bilgiler
2 Konaklama yönetim sistemlerinin fonksiyonları ve kullanım alanları
3 Kısa yol ve fonksiyon tuşları
4 Rezervasyon (Yeni rezervasyon alımı ve güncellemeleri)
5 Rezervasyon (Grup rezervasyon işlemleri ve konfirmasyon )
6 Resepsiyon (Rezervasyonlu ve rezervasyonsuz Walk-in konukların giriş işlemleri)
7 Resepsiyon (Konaklayan konuklar ile ilgili işlemler)
8 Önkasa (Konuk hesapları ve takibi)
9 Parametre güncelleme ve düzenleme
10 Önkasa (Manuel ve otomatik harcama kaydı giriş işlemleri)
11 Önkasa (Kredili hesapların takibi, döviz işlemleri)
12 Odalar Bölümü İşlemleri
13 Raporlama ve gün kapatma işlemleri
14 genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek. 4
3 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak. 2
4 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek 3
5 Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak. 3
6 Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak. 4
7 Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak. 2
8 Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak. 3
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak 3
10 Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak. 3
11 Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak. 3
12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Batman Orhan ve diğerleri (2006) Ön Büro Yönetimi ve Ön Büro Otomasyon Sistemleri, Değişim Yayınları, Sakarya 2)Sökmen, Alev (2009) Konaklama İşletmelerinde Opera-PMS otomasyon Programı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri