Ders Adı İletişim
Ders Kodu BYA-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.Murat KAKAŞÇI
Dersin Yardımcıları ÖĞR.GÖR.Murat KAKAŞÇI
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim öğelerini analiz etmek 2) İletişim engeli yaratan olguları kavramak ve önlemler almak 3) Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek 4) Dilötesi faktörleri tanımak ve önemini kavramak 5) Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanımak ve kullanabilmek,kurum içi yazı türleri ve genel amaçlı iş mektupları hakkında bilgi sahibi olmak. 6) Grup ve Kitle iletişimi hakkında bilgilenmek 7) Grafik iletişim öğelerini ve önemini kavramak 8) Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim.Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak. 2-İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımaları 3-Genel ve profesyonel anlamda etik konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
Dersin Amacı 1-Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak. 2-İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımaları 3-Genel ve profesyonel anlamda etik konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim kavramını tanıma
2 Toplumsal iletişim ve iş iletişimi
3 İletişim süreci ve unsurları
4 İletişim süreci ve unsurları
5 İletişim engelleri
6 İletişim engelleri
7 İletişim türleri
8 İletişim kanalları ve araçları
9 İletişim kanalları ve araçları
10 Örgütsel iletişim
11 İş Hayatında İletişim. (İş hayatında uygulanabilecek İletişim Teknikleri, Formel ve informel İletişim. Yatay ve Dikey İletişim
12 İş Hayatında İletişim (Telefonla konuşma, Toplantılar, Etkili Sunum Yapma )
13 İş Hayatında İletişim (Telefonla konuşma, Toplantılar, Etkili Sunum Yapma )
14 Teknolojik İletişim Araçları: TV,Telefon, İnternet, Telekonferans, Video konferans Teknolojik iletişim araçlarının bireyin yaşamındaki olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Var
Diğer Kaynaklar Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)