Ders Adı İletişim
Ders Kodu BYA-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim öğelerini analiz etmek 2) İletişim engeli yaratan olguları kavramak ve önlemler almak 3) Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek 4) Dilötesi faktörleri tanımak ve önemini kavramak 5) Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanımak ve kullanabilmek,kurum içi yazı türleri ve genel amaçlı iş mektupları hakkında bilgi sahibi olmak. 6) Grup ve Kitle iletişimi hakkında bilgilenmek 7) Grafik iletişim öğelerini ve önemini kavramak 8) Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim teriminin terminolojisi, iletişim modelleri ( yazılı iletişim, yazısız iletişim ) ,iletişimin ögeleri( kaynak, kanal, mesaj gibi) kişilerarası iletişim, dil, kültür ve iletişim, iletişim ve iletişimin günlük hayata uyarlanması ve anlamlandırma konularını öğrencilere benimsetmeyi kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim çalışmaları alanındaki temel kavramları öğrenmek, iletişim çalışmaları alanındaki temel kavramlar üzerinde durmak, iletişimin kaynakları, iletişim türleri olarak ( yazılı iletişim, sözlü iletişim gibi) temel iletişim türlerini kavramak, iletişim kavramını tanidiktan sonra günlük hayatta da uyarlayabilmek
Dersin Amacı İletişim kavramını tanıyarak, iletişim türlerini (sözlü yazılı, sözsüz) mesleki ve günlük yaşama uygulayabilmeyi amaçlar. 1-Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak. 2-İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımaları 3-Genel ve profesyonel anlamda etik konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim kavramının üzerinde durarak, iletişim kavramını tanımlama.
2 Toplumsal iletişim ve iş iletişimi kavramının tanımlanması..
3 İletişim süreci ve iletişimin unsurları kavramlarının öğrenilmesi
4 İletişim süreci ve iletişimin unsurları kavramlarının öğrenilmesi
5 İletişim engelleri, Sözlü İletişimin Kanal Engelleri, Sözlü İletişimin Psikolojik Engelleri,
6 İletişim engelleri, Sözlü İletişimin Kanal Engelleri, Sözlü İletişimin Psikolojik Engelleri,
7 İletişim türleri, yazılı iletişim, sözsüz iletişim, kişiler arası iletişim...
8 İletişim kanalları ve iletişimin araçları ( radyo, televizyon, internet..)
9 İletişim kanalları ve iletişimin araçları ( radyo, televizyon, internet..)
10 Örgütsel iletişim, Biçimsel Olmayan İletişim Yöntemleri, Dikey İletişim
11 İş Hayatında İletişim. (İş hayatında uygulanabilecek İletişim Teknikleri, Formel ve informel İletişim. Yatay ve Dikey İletişim
12 İş Hayatında İletişim (Telefonla konuşma, Toplantılar, Etkili Sunum Yapma )
13 İş Hayatında İletişim (Telefonla konuşma, Toplantılar, Etkili Sunum Yapma )
14 Teknolojik İletişim Araçları: TV,Telefon, İnternet, Telekonferans, Video konferans Teknolojik iletişim araçlarının bireyin yaşamındaki olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Diğer Kaynaklar Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Materyal
Dökümanlar Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)