Ders Adı Ticari Matematik
Ders Kodu BYA-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ticari matematik işlemlerini kavramak Temel mukayese işlemlerini kavramak Kar ve zarar yorumu yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari matematik, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, yatırım değerlendirme, kâr hesapları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticari matematikle ilgili temel kavramları anlamak Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavramak Gerekli matematik bilgisine sahip olabilmek
Dersin Amacı Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ticari matematikte temel ve genel kavramlar
2 Yüzde hesapları
3 Yüzde yöntemi ve alış, maliyet, satış ve kar problemleri
4 Oran ve Orantı hesapları (Doğru orantı, Ters orantı, Bileşik orantı)
5 Oran ve Orantı hesapları (Doğru orantı, Ters orantı, Bileşik orantı problem çözümü)
6 Faiz hesapları(Basit faiz, bileşik faiz, dönemsel faizlendirme)
7 Faiz hesapları (Problem çözümü)
8 İskonto hesapları(Basit dış İskonto, basit iç İskonto)
9 İskonto hesapları(Bileşik iç iskonto,bileşik dış iskonto)
10 Senetlerin değiştirilmesi
11 İskonto hesapları ve senetlerin değiştirilmesi (Problem çözümü)
12 Karışım ve Alaşım Problemleri
13 Karışım ve Alaşım Problemleri(Problem çözümü)
14 Örnek soru çözümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Prof.Dr. Nurhan Aydın, Yrd.Doç.Dr. Metin Coşkun, Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, 2009. Prof.Dr. Ertuğrul Çetiner, Ticari ve Mali Matematik, Gazi Kitabevi 2007. Dr. Sıdıka Parlak, Ticari Matematik, Ekin Kitapevi 2004. Ötüken Senger, Ticari Matematik, Murathan Yayınevi, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)