Ders Adı Dosyalama ve Arşivleme
Ders Kodu BYA-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Muzaffer DEMİRKILINÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kıymetli evrakları tanıma Belge ve evrak hizmetlerinin örgütlenme şekillerini tanıma Dosyalama yöntemlerini tanıma Arşiv ve arşiv hizmetlerini tanıma Mikrofilm işlemlerini tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencilere dersin amacına yönelik belge yönetimi, dosyalama ve arşivleme işlemleri konusunda beceri kazandırmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Belge ve bilgi yönetimini tanıma
Dersin Amacı Dosyalama ve arşivleme tekniklerini vererek öğrencinin büro ortamında etkin çalışmaya hazırlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Gelen Evrak İşlemleri Ve Gelen Evrak Defteri
2 Giden Evrak İşlemleri Ve Gelen Evrak Defteri
3 Gizli Yazılar
4 İşletmelerde Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi
5 İşletmelerde Dosyalama Hizmetleri, Tanımı, Yararları
6 Dosyalama Yöntemleri
7 Dosyalamada Kullanılan Araç Ve Gereçler
8 Arşiv Ve Arşivlemenin Tanımı
9 Arşiv Yerinin Seçimi, Arşivde Kullanılan Araç Ve Gereçler
10 Arşiv Yerinin Seçimi, Arşivde Kullanılan Araç Ve Gereçler
11 Arşive Kaldırılacak Malzemenin Seçimi Ve Saklanması
12 Arşiv Yönetmeliği
13 Arşivlik Malzemenin İmha Edilmesi
14 Arşivlik Malzemenin İmha Edilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek 4
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek 3
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması 3
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme 3
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 3
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 5
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 3
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak 3
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hasan TUTAR, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, İstanbul, 2001
Diğer Kaynaklar Mehmet ALTINÖZ ve Abdülaziz EDİZ, Büro Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri, Ankara, 1988
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)