Ders Adı Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Ders Kodu BYA-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgi teknolojilerinin kullanımını öğrenmek. 2) Teknolojinin değişen iş yaşamına uyumlandırılmasını kavrayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Büro otomasyonunu yazılım ve donanım teknolojilerini internet ve intraneti tanıma ve kavrayabilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgi teknolojilerinin kullanımını öğrenmek.
Dersin Amacı Bilgi-iletişim çağında önemli rol oynayan bilgisayar teknolojilerinin kullanımı hakkında ileri düzeyde bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Büro programları hakkında genel bilgi ve klavye uygulamaları
2 Veri tabanı anlatımı
3 Veri tabanı uygulamaları
4 Sunu programlarının tanıtımı
5 Sunu programlarının uygulamaları
6 E posta yapısı, alma ve gönderme
7 Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları I
8 Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları II
9 E-ticaret hakkında genel bilgi
10 Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları I
11 Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları II
12 Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları I
13 Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları II
14 İnternet uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar KUTLU,Nuri,Bilgisayara Giriş ve Büro Programları,Detay Yayıncılık,2009,Ankara TUTAR,Hasan,Bürolarda Teknoloji Kullanımı,Nobel Yayınevi,2003,Ankara Karagülle İ. ve Pala Z., ‘Bilgisayar’, ISBN:975-7337-67-6, Türkmen Kitabevi, 2003, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)