Ders Adı Yönetici Asistanlığı
Ders Kodu BYA-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Yönetici asistanının imaj yönetimi hakkında bilgi sahibi olma Yönetici asistanının yönetsel fonksiyonlara katkısı konusunda bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yönetici asistanının kişisel ve mesleki özellikleri ,yönetici asistanının yönetsel fonksiyonlara katkısı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yönetici asistanın görevleri hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Amacı Öğrencinin iş yaşamında yöneticinin en yakın çalışma arkadaşı olarak işlerini kolaylaştıracak bilgi ile donatmaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Dersin Tanımı Ve Temel Kavramlar
2 Sekreterlik Mesleğinin Anlamı Ve Kavramı
3 Sekreterlik Türleri, Görev Ve Sorumlulukları
4 Profesyonel Sekreterlikte Baner Faktörleri
5 Yönetici asistanının Kişisel Ve Mesleki Özellikleri
6 Yönetici asistanının yönetsel fonksiyonlara katkısı
7 Yönetici asistanının temsil görevi
8 Sekreterlik Bürolarının Ergonomik Tasarımı
9 Dikte Alma Teknikleri
10 Dikte Alma Teknikleri
11 Yönetici asistanının Fiziki Görünümü Ve İmajı
12 Büro hizmetlerinin organizasyonu
13 Büro araçlarının organizasyonu
14 Sekreterlik Mesleğinde Örgütsel İletişim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 158    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Yrd.Doç.Dr. Hasan TUTAR, Yönetici Sekreterliği , İstanbul 2002 2-Vural Birol (2004). Yönetici Asistanlığı, İstanbul:Hayat Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)