Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu BYA-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Serhat DURANAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel ekonomi kavramlarını tanımlayabilecek ve analiz edebilecektir, Ne, nasıl ve kimin için üretilecektir? şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için gereken karar mekanizmalarını açıklayabilecektir. Piyasa dengesini kavrayabilecektir. Mikro-ekonomik konular hakkında fikir sunabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonominin Konusu ve Ekonominin Temel Kavramları: Kıtlık, Tercih, Fayda, İhtiyaç, Gelir ve Üretim. Talep, Arz ve Piyasa Dengesi. Firma Maliyetleri, Firma Gelirleri. Tam Rekabet Piyasası, Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Oligopol ve Monopolcü Rekabet Piyasaları. Milli Gelir Kavramı, Milli Gelir Hesaplamaları, Ekonomik Büyüme. Para ve Bankacılık Sistemi. Enflasyon ve Deflasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonominin temel prensipleri hakkında bilgi edinimi sağlama. Arz Talep ve fiyat oluşumu konuları hakkında yeterli bilgi sağlama. Piyasalar ve piyasa türleri hakkında bilgi sahibi olma. Ekonomik büyüme, işsizlik, milli gelir, enflasyon ve deflasyon gibi konularda alanının gerektirdiği bilgilere sahip olma.
Dersin Amacı Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların anlaşılabilmesi için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların oluşumunun incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörlerinin incelenmesi. Para konusu ve paranın gelişimi hakkında bilgi edinilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonominin Konusu ve Ekonominin Temel Kavramları
2 Kıtlık, Tercih, Fayda, İhtiyaç, Gelir ve Üretim
3 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
4 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
5 Tüketici Davranışı
6 Firma Davranışı, Üretim Fonksiyonu ve Üretim Maliyetleri
7 Firma Maliyetleri, Firma Gelirleri
8 Tam Rekabet Piyasası
9 Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Oligopol ve Monopolcü Rekabet Piyasaları
10 Milli Gelir Kavramı, Milli Gelir Hesaplamaları
11 İşsizlik ve istihdam
12 Ekonomik Büyüme
13 Enflasyon, Deflasyon, Merkez Bankacılığı
14 Para ve Bankacılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ..
Diğer Kaynaklar DİNLER, Zeynel İktisada Giriş, Bursa Ekin Kitapevi,2009 2) PARASIZ İlker İktisadın ABC’si, Bursa,Ezgi Kitapevi,2008
Materyal
Dökümanlar ..
Ödevler ..
Sınavlar ..
Materyal Diğer ..
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)