Ders Adı Büro Yönetimi
Ders Kodu BYA-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET YILMAZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Büro yönetimiyle ilgili kavramları tanımak, etkin bir büro yönetimi için gerekli becerileri kazanmak, krizi ve stres yönetimi becerisi edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Büro ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetleri, bürolarda kriz ve stres yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Büro ve büro yönetimiyle ilgili kavramları tanıtmak; büro yönetiminde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi vermek, bürolarda kriz ve stres yönetimi becerisi kazandırmak
Dersin Amacı Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları tanıtmak ve etkin bir büro yönetimi için gerekli becerileri kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Büro kavramı, büro türleri, büro elemanları
2 Yönetim kavramı, yönetim ve büro yönetimi yaklaşımları
3 Büro yönetiminde planlama, plan türleri, etkili bir planın özellikleri, planlamanın avantaj ve dezavantajları
4 Bürolarda iş programı ve iş akış şemaları, bürolarda ergonomi ve iş güvenliği
5 Büro yönetiminde örgütleme, bürolarda bölümlendirme türleri
6 İş bölümü, iş analizi, iş tanımı, iş gerekleri,iş değerleme, personel seçimi, örgüt şemaları ve örgüt el kitabı
7 Dönem arası sınavı
8 Büro yönetiminde yürütme, takım ruhunun oluşturulması, meslek etiği, güdüleme, iletişim
9 Yetki, emir, liderlik kavramları,personel eğitimi ve oryantasyon, kariyer planlama ve geliştirme
10 Büro yönetiminde koordinasyon, koordinasyon araçları ve türleri
11 Büro yönetiminde denetim, denetim amacı ve türleri, denetimin önemi
12 Bürolarda zaman ve hareket etüdü
13 Bürolarda krizi ve stres yönetimi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 5
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 4
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 5
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 4
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 5
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 3
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 3 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Öztürk Başpınar,N. ve Bayramlı, Ünver Ü.(2012)"Büro Yönetimi", 5. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık. Topaloğlu, M. ve Koç, H. (2005)"Büro Yönetimi: Kavramlar ve ilkeler", 3.basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Göral, R. (2006) "Büro Yönetimi", 2.basım, Ankara: Nobel yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)