Ders Adı Kamu ve Özel Kesim Yapısı
Ders Kodu BYA-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Elif Cemre ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Merkezi yönetim ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak Yerel yönetimler ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak Meslek kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye´nin yönetsel yapısı hakkında genel bilgi vermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere kamu ve özel kesim arasındaki farklar hakkında bilgi sahibi yapmak
Dersin Amacı Öğrencilere kamu kurumları ve özel kesim kurumlarının yapısı, görevleri ve çalışma biçimleri konusunda bilgi vermektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kamu ve özel sektör yönetimi
2 Kamu ve özel sektör yönetimi
3 Özel sektörün örgütsel yapısı
4 Özel sektörün örgütsel yapısı
5 Kamu sektörünün örgütsel yapısı
6 Kamu sektörünün örgütsel yapısı
7 Kamu ve özel sektör ayrımı
8 Merkezi yönetim ve işleyişi
9 Merkezi yönetim ve işleyişi
10 K.İ.T
11 Yerel yönetimler ve işleyişi
12 Yerel yönetimler ve işleyişi
13 Bürokrasi
14 Kamu ve özel kesim işletmelerinde işgören yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 4
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 4
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 4
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 5
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 3
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 4
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 4
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu K.Bayraktar,M.Altınöz,Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri,Ankara 2007,Nobel Yayınevi
Diğer Kaynaklar _Hasan Hüseyin ÇEVİK, KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR, Seçkin Yayıncılık Ankara, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)