Ders Adı Etkili ve Güzel Konuşma
Ders Kodu BYA-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Meriç PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Güzel konuşmanın iş yaşamındaki önemi hakkında bilgi vermek 2) Türk dili ve işleyişi hakkında bilgi vermek 3) Temel ses çalışmaları yaptırmak 4) Hece çalışmaları yaptırmak 5) Metin ve sunu çalışmaları yaptırmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, ögrencilerin kendilerini ifade etme ve konusma becerilerinin ögretimine yonelik bilgiler verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Güzel konuşmanın iş yaşamındaki önemi hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Öğrencilerin etkin ve güzel bir bicimde konuşma ve kendilerini ifade etme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Etkili Ve Güzel Konuşma Nedir?
2 Etkili Ve Güzel Konuşmanın Mesleki Ve Özel Yaşamımızdaki Yeri.
3 Türk Dili Hakkında Bilgiler Ve Dilin İşleyişi
4 Türk Dilinin Ses Yapısı
5 Temel Ses Çalışmaları
6 Hece Çalışmaları. (Be, Ba, Bo,Bö Ya Da Eb, Ab,Öb Gibi Tüm Sesli Ve Sessizlerle Yapılan)
7 Metin Çalışmaları
8 Sunum Çalışmaları
9 Metin Okuma Ve Anlatma Çalışmaları
10 Tonlama Ve Duraklama Çalışmaları.
11 Uzun Metinler Okutup En Kısa Şekilde Özetleme Çalışmaları
12 Temel Sözcükler Verip Bunlarla Metin Oluşturma Ve Kurgulama Çalışmaları
13 Diyalog Çalışmaları
14 Diksiyon ve sunum çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Suat Yamaner, Deniz Kitap, 2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)