Ders Adı Protokol Yönetimi
Ders Kodu BYA-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-İş yaşamı örgütsel hiyerarşi ve protokol kuralları tanımlayabilirsiniz. 2-İş ortamının düzenleyen kurallar 2-darbe iş tatmini ve iş başarısını açıklar. 3-Kurum ve kuruluşlar, bir protokol kurallarını tanımlar. 4-Yazılı ve sözlü iletişim, protokol kurallarını tanımlar. 5-Protokol tipleri, sırasını açıklar. 6-Toplantı ve tören protokolü gerçekleştirin. 7-Organizasyonlar ast-üst ilişkisinin inceliklerini ayırt edebilir. 8-İş görüşmesi ve halkla ilişkiler saygı ve nezaket kurallarını takip edebilirsiniz. 9-Randevular, ziyaretler ve misafir protokol uygulanacak prensipleri tanımlayabilir 10-Giyim, sosyal davranış ve kurallarını uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Protokol, Protokol listeleri, kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları, yazılı ve sözlü iletişimde protokol, kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları ve yönetici asistanının temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamusal yaşamda protokol kurallarını uygulanabilmesi Toplantı,konferans ve tören düzeni oluşturabilme yeteneğinin kazanılması.
Dersin Amacı Protokol kavramı ve amaçlarının öğretimi ile, makamlar arası protokol, sosyal hayatta protokol, büyük, küçük ilişkileri,saygı, sevgi ortamının sağlanabilmesi için gerekli olan kuralların öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Protokol nedir?
2 Protokol sıra düzenleri
3 Protokol türleri
4 Taşıt Protokolü
5 Tören Protokolü
6 Kıyafet protokolü
7 Konuşma Protokolü
8 Resmi yazışma protokolü
9 Yönetsel davranış protokolü
10 İş görüşmesi protokolü
11 Makam Protokolü, Bayrak Protokolü
12 Halkla ilişkiler protokolü
13 Davet ve ziyafet protokolü
14 Sosyal davranış protokolü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)