Ders Adı Kriz ve Stres Yönetimi
Ders Kodu BYA-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) EMEL ERGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Krizin özelliklerini, sürecini ve sonuçlarını tanımlandı. Kriz döneminin ve sonrasının yönetimi hakkında bilgi edinildi. Kriz ortamında stres yönetimi öğrenildi. Stres kavramı ve strese etki eden faktörler tanımlandı. Stresin birey üzerindeki etkisi hakkında konuşuldu ve stres ile nasıl başa çıkacağı öğrenildi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Haftalar Kriz kavramı ve özellikleri 2. Haftalar Kriz süreci ve sonuçları 3. Haftalar Kriz ve plan dışı değişimin yönetimi 4. Haftalar Kriz döneminin yönetimi ve aşamaları 5. Haftalar Kriz sonrasının yönetimi 6. Haftalar Kriz ortamında stres yönetimi 7. Haftalar Örnek olay incelemeleri 8. Haftalar Stres faktörleri 9. Haftalar Stresin birey üzerindeki etkileri 10. Haftalar Stres ile başa çıkma 1 11. Haftalar Stres ile başa çıkma 2 12. Haftalar Stressiz bir yaşama adanmışlık yazıları 13. Haftalar Örnek olay incelemeleri 14. Haftalar DKBY Yöntemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kriz ve stresin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, kriz ortamında stresin yönetim becerileri kazandırmak ve stres ile başa çıkma yollarını öğretmek.
Dersin Amacı Kriz ve stresle ilgili temel kavramların öğrenilmesini sağlamak, karşılaşılacak kriz ortamında ne yapılması ve nasıl yönetilmesi gerektiğini öğretmek, stresi kontrol etme bilincini vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)