Ders Adı Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Ders Kodu BYA-3213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yönetim, sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kullanımı, hastane organizasyonları, hastane organizasyonun işlevleri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hastane yönetimi ve organizasyonu ile ilgili kavramları, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi, Hastane hizmet birimlerine ilişkin kavramlar, Klinik çalışmalar ile ilgili kavramlar, Hastanelerin Örgütlenmesi, Hastane yönetimi açısından önemli olan diğer kavramlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları, Türkiye’de Hastane Organizasyonu, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyonu, Üniversite ve özel hastanelerin organizasyonu, Özel hastane kuruluş, bina alt yapı ve personel standartları, Özel hastane hizmet ünitelerinin standartları, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Uluslararası Sağlık Örgütleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hastane ve diğer sağlık kurumları, toplumsal ve ekonomik yaşamın tüm boyutlarını etkileyen organizzsyonlardır. sağlık kurumlarını diğer hizmet işletmelerinden farklı kılan özellikler bulunmaktadır.Bu özellikler "Hastane Yönetimi" diğer bir deyişle "Sağlık Kurumları Yönetimi" adıyla yeni ve farklı bir yönetim bilimi disiplininin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ders ile bu yönetim bilimi disiplininin öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Hastane yönetimi ve organizasyonu hakkındaki temel kavramları tartışmak, Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hastane yönetiminde temel kavramlar
2 Hastane hizmet birimlerine ilişkin kavramlar: Klinik çalışmalar ile ilgili kavramlar
3 Hastane yönetimi açısından önemli olan diğer kavramlar
4 Tıp ve Diş Hekimliği uzmanlık dalları: Tıpta uzmanlık ana dalları
5 Tıpta uzmanlık yan dalları
6 Diş Hekimliğinde uzmanlık ana dalları
7 Türkiye’de Hastane Organizasyonu
8 Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyonu
9 Üniversite hastanelerinin organizasyonu
10 Özel Hastanelerde organizasyon
11 Özel hastane kuruluş, bina alt yapı ve personel standartları
12 Özel hastane hizmet ünitelerinin standartları
13 Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
14 Uluslararası Sağlık Örgütleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Prof. Dr. İsmail Ağırbaş, Siyasal Kitabevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)