Ders Adı Etkili Sunum Teknikleri
Ders Kodu BYA-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Muzaffer DEMİRKILINÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Etkili sunum uygulamalarını başarmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sunumu planlama, Görsel malzeme kullanma, Sunuyu etkin kılma, Sunum korkusu ve baş edebilme, Sunum günü yapılacak hazırlıklar Etkili Power Point hazırlamada dikkat edilecek noktalar,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bir sunumun bölümlerini sayabilecek Etkili sunuş tekniklerini sayabilecek Sunum sırasındaki soru sorma yöntemlerini bilecek Powerpoint sunusunun görsel özelliklerini tartışabilecek
Dersin Amacı Bu ders sonunda katılımcıların sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sunum Kavramı
2 Sunum Korkusu
3 Sunum Konusunun Belirlenmesi
4 Dinleyici Analizi
5 Sunum Yeri ve Sunum Zamanlaması
6 Sunum Türleri
7 Sunumun Başlangıcı
8 Sunumun Yapılandırılması
9 Sunumun Gelişme Bölümü
10 Sunumun Kapanışı
11 Sunumda Soru Sorma ve Sorulara Yanıt Verme
12 Sunum Notları
13 Sunumda Sesin Doğru ve Etkili Kullanımı
14 Sunumda Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Etkili Kullanımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ, Demet Gürüz- Ayşen Temel Eğinli, Detay Yayınları, Ankara, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)