Ders Adı Zaman Yönetimi
Ders Kodu BYA-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, zaman kavramını tanımlar ve önemini açıklar. Zamanı etkin ve verimli kullanmanın tekniklerini benimser ve uygular. Zaman kullanma davranışlarını analiz eder Zaman Yönetimiyle ilgili iletişim ve bilgi sistemleri oluşturur. Toplantı Yönetimi yöntemlerini uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zaman yönetimi tanımı, Zamanın iş hayatındaki önemi, Öncelikleri sıralamak, Zamanı iyi kullanmanın yolları, Genel planlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin planlama yapmaları, kendilerini kontrol edebilmeleri ve zamanlarını verimli kullanmalarını öğretmek.
Dersin Amacı Zaman Yönetimi Dersinin amacı, her türlü işte ve kişisel yaşamda zamanı etkin ve verimli kullanmanın esas ve tekniklerini tanıtmak ve benimsetmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Zaman Yönetiminin Genel Esasları
2 Zaman Kavramı Ve Tanımı
3 Zamanı Etkin Kullanmanın Amaç Ve Önemi
4 Yöneticilerin Zamanlarını Etkin Kullanmama Nedenleri
5 Zaman Kullanma Davranışları Ve Yöntemleri
6 Amaç Belirleme
7 İletişim Ve Bilgi Sistemleri Oluşturma
8 Öncelik Oluşturma
9 Yetki Devri
10 Toplantı Yönetimi
11 Etkin Sekretarya Hizmetleri
12 Astların Zamanlarından Etkin Yararlanma Yöntemleri
13 Örnek Olay
14 Örnek Olay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ünver Ünlü Bayramlı, Yrd. Doç. Dr. Hasan Tutar Zaman Yönetimi Nobel Yayın Dağıtım 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)