Ders Adı Toplam Kalite Yönetimi
Ders Kodu BYA-3261
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kalite ve kalite ile ilgili genel terimlerin tanımını bilme Kalitenin gerekliliğini ve karlılık, verimlilik ve çevrim zamanı ile ilişkilerini yorumlayabilme Muayene ve önleme yaklaşımı arasındaki farklılığı yorumlayabilme Değişkenlik ve kalite ilişkisini yorumlayabilme Ölçüm verilerini istatistiksel değerlendirmesini yapabilme İstatistiksel proses kontrolünü tanımını yapabilme Kontrol şemasının yapısını, kullanışlılığını ve çeşitlerini bilme Kontrol şeması oluşturup, prosesi izleyebilme Örnekleme planlarını kullanabilme ve uygun örnekleme planını seçebilme Deney tasarımı yöntemleri ve özellikle Taguchi tekniği deney sonuçlarını yorumlayabilme, karakteristikleri etkileyen faktörleri ve seviyelerini belirleyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalite ve genel kalite tanımları, kalite sistemleri, olasılık dağılımları, istatistiksel proses kontrol, kontrol şeması yapısı ve çeşitleri, kabul örneklemesi ve çeşitleri, deney tasarımı, Taguchi tekniği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğrenebilmek ve uygulayıcı olarak hazırlanabilmek
Dersin Amacı Dersi alan öğrencileri ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kalite tanımı ve genel tanımlar, kalite sistemleri, Toplam kalite yönetimi
2 Olasılık dağılımları (kesikli, sürekli)
3 Proses iyileştirme yöntemleri
4 Kalite kontrol şeması yapısı ve işleyiş şekli
5 Niceliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (x ve R, x ve S)
6 Niceliksel kontrol şeması çeşitleri (MR, medyan ve R, ve diğer)
7 Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (p ve np)
8 Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (p ve np)
9 Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (c ve u)
10 Özel kontrol şema çeşitleri ve proses yeterlilik analizi
11 Kabul örneklemesi ve niteliksel kabul örneklemesi özellikleri ve çeşitleri (tek ve çift örnekleme)
12 Niteliksel kabul örneklemesi (çoklu kabul örneklemesi, ardışık örnekleme planı) ve niceliksel kabul örneklemesi ( k ve M metodu)
13 Özel kabul örneklemesi özellikleri ve çeşitleri
14 Deney Tasarımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)