Ders Adı Halkla İlişkiler
Ders Kodu BYA-3263
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme 2) Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma 3) İletişim, iç iletişim, medya yönetimi ve event tasarımı bilgelerine sahip olma 4) Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme 5) Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme 6) Halkla İlişkilerin gerekliliği ve önemi kavrayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli , doğuşu ve tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması , meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur. Her dersin sonunda haftanın konusuyla ilgili vaka analizleri yapılacak ve örnek materyaller paylaşılacaktır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Halkla ilişkiler mesleğinin kamu ve özel sektör kuruluşlarının başarısında etkili bir faktör olduğunu öğrenmek, halkla ilişkiler mesleğinin medya ilişlieri,kurumsal kimlik, sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk, lobicilik ve kriz yönetimi gibi uygulama alanlarıyla ilgili örnek olayları öğrenmek ve bunları iş dünyasına uyarlamak
Dersin Amacı Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Halkla İlişkiler kavramının tanımı, Halkla İlişkilerin kapsamı ve içeriği, Halkla ilişkilerin tarihçesi, Dünyada Halkla İlişkiler, Haftalık makale analizi
2 Türkiyede Halkla İlişkiler, Türkiyede Halkla İlişkilerin doğuşu, gelişimi, ilk örnekler, Mesleki ve akademik yapılanma. Türkiyede ve Dünyada Halkla İlişkiler Eğitimi
3 Neden Halkla İlişkiler ? Halkla İlişkilere yakın kavramlar. Halkla İlişkiler ve İletişim, İletişimin tanımı, Kişilerarası İletişim- Etkin İletişim, Kitle İletişim Kuramları, Renkler, amblem, logo, slogan ve beden dili iletişimi
4 Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar, Halkla İlişkiler ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Propaganda
5 Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi, Halkla İlişkilerin Yönetim Fonksiyonu, Halkla İlişkiler Departmanlarının Yapılanması
6 Halkla İlişkiler Meslek Elemanlarında Bulunması Gereken Özellikler ile görev ve sorumlulukları, Sunum, metin yazma, göstergebilim,kreatif, Halkla İlişkiler meslek ilkeleri, Halkla İlişkiler eğitimi
7 Halkla İlişkilerde Hedef Kitle kavramı, Hedef kitlenin tanımı, hedef kitlenin demografik sısnflandırılması, hedef kitlenin sosyo ekonomik statü göstergelerine göre segmentasyonu, hedef kitleyi doğru belirlemenin planlama ve uygulamadaki önemi
8 Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler, Halkla İlişkilerde Mecra seçimi, Etkin medya yönetimi ve takibi, Sektörel analiz ve medya uyumu, İşletme döngüsüne göre medya seçimi
9 Ara Sınav önecsi öğretilen konu ve kavramların tekrarı, ara sınav sistemi ile soru tekniğine dair bilgilendirme ve ara sınavın yapılması
10 Kurum içi halkla ilişkiler , Kurum içi Halkla İlişkilerin tanımı, kapsamı, Uygulama alanları. İç hedef kitlenin tanımı ve belirlenmesi
11 Haber nedir? Haber yazma teknikleri ve kuralları , Haber ve fotoğraf uyumu ve seçimi
12 Basın bülteni nedir? Basın Bülteni türleri , Basın Bülteninde Etkin Medya Analizi , Basın bülteni yazarken uyulması gereken kurallar, Örnek haber metinleri ve haber kurgu uygulamaları
13 Halkla İlişkilerde Organizasyon , Organizasyon /Event Yaratım Süreci , Basın Toplantıları , Basın Dosyası hazırlama, Sergi ve Fuarlar , Yarışmalar , Özel Organizasyonlar
14 Tv radyo yapımcı ve sunuculuk, haber yazma, toplantı yönetimi , Seminer ve örnek olay analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Tikveş, Özkan, (2008), Halkla İlişkiler ve İletişim, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)