Ders Adı Hastane Otomasyonu
Ders Kodu BYA-3267
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi Kavramı Bilginin Oluşumu Bilgi Sistemleri Elektronik Bilgi Sistemleri Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Uluslararası Hastalık Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri Teşhisle İlişkili Gruplar Elektronik Bilginin Kaydedilmesi ve Saklanması Hastane Otomasyon Sistemleri E-Sağlık, Teletıp Sağlık Kayıtları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Kavramlar Bilgi Sistemleri sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgi Kavramını Açıklayabilme Bilginin Oluşum Süreçlerini Kavrama Bilginin Elektronik Ortamlara Kaydedilmesi, Saklanması ve Analizine İlişkin Gerekli İşlemleri Yapabilme Sağlık Kuruluşlarındaki Bilgi Sistemlerini Tanıma Uluslararası Hastalık Sınıflandırma ve Kodlama Sistemlerini Öğrenme Sağlık Kuruluşlarının Fonksiyonlarına Uygun Otomasyon Sistemlerini Kullanambilme
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında bilgi üretimi ve yönetimi, bilgi sistemi türleri, bilgi sistemi tasarımı ve ilgili otomasyon sistemlerinin tanıtımı, oluşturulması ve kullanımına yönelik temel konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hastaneye başvuran hastanın randevu almadan taburcu olma aşamasına kadar gerçekleşen poliklinik, klinik, numune alma, değerlendirme, tıbbi kontrolleri, raporlama, ödeme (ücretli hastalarda) veya faturalandırma (resmi hastalarda) ve benzeri tüm tıbbi ve idari sekretarya hizmetlerinin takip ve arşivi ile arşivlerin istatistiklere yansıtılmasını pratik ve teorik olarak öğretilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Sağlık İşletmelerinde Veri, Enformasyon ve Bilgi
3 Yönetsel Bilgi Sistemleri
4 Bilgisayarın Tarihçesi, Donanım ve Yazılım Teknolojileri
5 Ağ Teknolojileri ve İnternet
6 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri
7 E-Sağlık ve Dijital Hastane
8 E-Sağlık ve Dijital Hastane
9 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Standartları
10 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Standartları
11 HBYS Modülleri I
12 HBYS Modülleri II
13 HBYS Modülleri III
14 HBYS Modülleri IV
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığına ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Sağlık Enformasyon Sistemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Somgür Yayıncılık, Ankara-1998 2. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, Hayri Ülgen, Yön Ajans, 2. Baskı, İstanbul-1990 3. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara-2000 4. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi, Hadi Gökçen, Epi Yayıncılık, Ankara-2002 5. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 6. Minumum Sağlık Veri Setleri Sürüm 2.0, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 7. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 8. Sağlık Bakanlığı HBYS Alım Kılavuzu
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)