Ders Adı Psikolojiye Giriş
Ders Kodu IKY-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SABRİYE AKITICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Davranışı gözleme ve tanımlama Davranışın gerçek nedenlerini açıklayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Psikolojinin temel kavramları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gelecekteki davranışı yorumlayabilme
Dersin Amacı Temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders içeriğinin öğrencilere açıklanması
2 Psikoloji nedir?
3 Evrim, genetik ve davranış
4 Davranışın gelişimi
5 Öğrenmenin ilkeleri, klasik koşullama
6 Öğrenmenin ilkeleri, edimsel koşullama
7 Öğrenmenin ilkeleri, bilişsel öğrenme
8 Bellek
9 Bellek
10 Heyecan
11 Yaşam boyunca gelişim
12 Kişilik ve kişilik kuramları
13 Normaldışı davranışlar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 6 24
Ödevler 4 6 24
Sunum 4 6 24
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Morgan, C.T. (2009). Psikoloijye giriş. (H.Arıcı ve diğ. Çev.). İstanbul: Eğitim Akademi Yayınları. Cüceloğlu, D. (2007). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)