Ders Adı İnsan Kaynakları Planlaması
Ders Kodu IKY-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. METİN KARACA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları başarılı bir insan kaynakları yönetimi için gerekli teorik uygulamaya dayalı bilgiler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş, Personel Planlaması, Personel Alma Yöntemleri ve Koşulları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, Personelin Değerlendirilmesi, Hizmet İçi Eğitim Metotları, Personelin Ücretlendirilmesi, Örgütsel Sosyalizasyon, Personelin Yükseltilmesi, Kariyer Planlaması, Liderlik ve Motivasyon, Örgütsel İletişim, Şikayet ve Disiplin
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örgütsel verimlik ve başarı için özel sektör ve kamu kurumlarının yönetiminde insan kaynakları planlamasının öneminin anlaşılması
Dersin Amacı Teorik bilgiler ve uygulama örnekleri çerçevesinde öğrencilerin özel sektör ve kamu yönetiminde geçerli olan insan kaynakları yönetimi ilkeleri ve yöntemlerini kavramalarını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
2 İnsan Kaynakları Planlaması' nın Temel İlkeleri
3 Personel Planlaması
4 Personel Alma Yöntemleri ve Koşulları
5 İş Analizi, iş tanımları ve iş gerekleri
6 Personelin Değerlendirilmesi
7 Hizmet İçi Eğitim Metotları
8 Hizmet İçi Eğitim Metotları
9 Personelin Ücretlendirilmesi
10 Örgütsel Sosyalizasyon
11 Personelin Yükseltilmesi
12 Kariyer Planlaması
13 Liderlik ve Motivasyon
14 Örgütsel İletişim, Şikayet ve Disiplin
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Ömer Faruk AKYÜZ “Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması”, Sistem Yayıncılık, İstanbul (2001), 2.Tuğray KAYNAK, “İnsan Kaynakları Planlaması”, Alfa Yayıncılık, İstanbul (1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)