Ders Adı Örgütsel Davranış
Ders Kodu IKY-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul BAYER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) ) Yönetim sürecinde ortaya çıkan değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme, 2) Kişinin kendisini ve özelliklerini daha iyi tanımlayabilmesi, 3) Çalışma hayatından beklentileri ve insanlar arası ilişkileri düzenleyebilmesi 4) Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar ve liderlik gibi konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi
Dersin Amacı Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yönetim Süreci ve Davranış Bilimlerinin yönetim sürecindeki yeri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları.
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Davranış Bilimlerinin İncelendiği sistemler
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Davranış Bilimlerinin Etkilendiği Çağdaş Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Algılama
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Algılama Hataları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Atfetme Süreci ve Hataları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Öğrenme Teorileri ve Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Öğrenme İlkeleri ve Stratejileri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Örgütte Birey ve Kişilik, Kişilik Teorileri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Örgütsel Davranışı Etkileyen Kişilik Özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Güdü Çeşitleri ve İş Tatmini
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Grup Çeşitleri ve Grup Karar Verme Teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 68    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Doç. Dr. İlker H. Çarıkçı’ya ait ders notları; Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A., 2007. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış. Konya: Adım Matbaacılık. (Ders Kitabı)
Diğer Kaynaklar Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. 1996. İletmeciler için Davranış Bilimleri. İst: Avcıol Yay. Usal, A. ve Kuşluvan, Z. 2000. Davranış Bilimleri. İzmir: Barış Yay. Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İst. : Avcıol Yay. Robbins, S. 2001. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Özkalp, E. 2000. Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir:Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.Yay
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)