Ders Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu IKY-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. METİN KARACA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırır
2 2) Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırır
3 3) Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırır
4 4) Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapar
5 5) Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirir
Hafta Konular  
1 İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı
2 Hizmet Sözleşmesi
3 Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar
4 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
5 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar
6 Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller
7 Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları
8 Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
9 Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları
10 Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
11 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları
12 Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
13 İşsizlik Sigortası
14 Bireysel Emeklilik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 4
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 4
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 4
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 4
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 4
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 5
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 4
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Haluk Hadi Sümer(2007), İş Hukuku,Konya,Mimoza Yayınları- Nuri Çelik (2005), İş Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları
Materyal
Dökümanlar Is Guvenligi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)