Ders Adı Bilişim Teknolojileri II
Ders Kodu IKY-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Murat KAKAŞÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Bilgisayar yazılımı ve tarihi; 2 Bilişim teknolojileri, işletim sistemi, kelime işlemci, hesap programı; 3 Kelime işlem programı; 4 Kelime işlem programı ile ilgili uygulamalar; 5 Kelime işlem programında fonksiyonlar ; 6 Kelime işlem programında fonksiyonlar ile ilgili uygulama ; 7 Kelime işlem programında fonksiyonlar ile ilgili uygulama yapar; 8 Örnek veritabanı programı kullanır; 9 T-sql temel komutları; 10 T-sql temel komutları;
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Bilgisayar yazılımı ve tarihini anlar 2 Bilişim teknolojilerini tanır 3 Kelime işlem programını tanır 4 Kelime işlem programında fonksiyonları kavrar 5 Kelime işlem programında fonksiyonları ile ilgili uygulama yapar 6 Kelime işlem programında fonksiyonları ile ilgili uygulama yapar 7 Veritabanı kavramını tanımlar 8 Örnek veritabanı programını tanır 9 Örnek veritabanı programını tanır 10 T-sql temel komutlarını kavrar 11 T-sql temel komutları ile ilgili uygulamalar yapar 12 T-sql temel komutları ile ilgili uygulamalar yapar 13 T-sql temel komutları ile ilgili uygulamalar yapar 14 T-sql temel komutları ile ilgili uygulamalar yapar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilişim teknolojilerini tanıtmak, genel prensipleri hakkında bilgi vermek, işletim sitsemi, kelime işlem, hesap tablosu, sunu ve veritabanı programları gibi bazı ofis uygulamalarının (MS Word, MS Excel, Power Point, MS Access) kullanımı ve İnternet uygulamalarının mesleki çalışmalarda önemini aktarmak. Mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı
Dersin Amacı Bilişim teknolojilerini tanıtmak, genel prensipleri hakkında bilgi vermek, işletim sitsemi, kelime işlem, hesap tablosu, sunu ve veritabanı programları gibi bazı ofis uygulamalarının (MS Word, MS Excel, Power Point, MS Access) kullanımı ve İnternet uygulamalarının mesleki çalışmalarda önemini aktarmak. Mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)