Ders Adı Bilişim Teknolojileri II
Ders Kodu IKY-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini ve çalışma prensiplerini öğrenir Yazılım kavramı ve yazılım çeşitlerini tanımlar MS Word programında mesleki belgeler oluşturulur MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede formüller oluşturabilir, bu formülleri istediği gibi düzenleyebilir, özel veri giriş elemanları oluşturabilir, sıralama ve filtreleme yapabilir İnterneti etkin bir şekilde kullanır ve İnternetle ilgili temel kavramları bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayarın yapısı ve birimleri, Windows XP işletim sistemindeki temel öğeler ve işlemler, temel klavye becerileri, ileri seviyede MS Word ve MS Excel kullanımı, Elektronik Sunu (MS PowerPoint) Programlarıyla çalışma, İnternet ve E-Posta Kullanımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini ve çalışma prensiplerini öğrenmek Yazılım kavramı ve yazılım çeşitlerini tanımlamak MS Word programında mesleki belgeler oluşturmak MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede formüller oluşturabilmek, bu formülleri istediği gibi düzenleyebilmek, özel veri giriş elemanları oluşturabilmek, sıralama ve filtreleme yapabilmek . İnterneti etkin bir şekilde kullanmak ve İnternetle ilgili temel kavramları bilmek
Dersin Amacı Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini tanımaları Yazılım kavramı ve yazılım çeşitlerini bilmeleri Windows XP işletim sistemini kullanabilmeleri MS Word programını kullanabilmeleri MS Excel programını kullanabilmeleri MS Powerpoint programını kullanabilmeleri 7. İnterneti etkin bir şekilde kullanabilmeleri
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel bilgiler, bilgisayarın çalışma prensibi ve donanım bilgileri
2 Giriş-Çıkış ve depolama birimleri
3 Yazılım, işletim sistemi ve programlar
4 MS Word - Genel bilgiler, yeni belge açma, sayfa düzeni ve belgeyi kaydetme
5 MS Word - Dosya, Düzen ve Görünüm Menüleri
6 MS Word - Ekle, Biçim ve Araçlar Menüleri
7 MS Word - Tablo, Pencere ve Yardım Menüleri
8 MS Excel - Genel bilgiler, yeni belge açma, sayfa düzeni ve belgeyi kaydetme
9 MS Excel - Menüler ve kısayol simgelerinin kullanımı
10 MS Excel - Formül Yazma ve Formül uygulamaları
11 MS Powerpoint elektronik sunu programı
12 İnternet hakkında genel bilgiler ve İnternet kullanımı
13 MS Outlook ile hesap oluşturma ve hesapları yönetme, E-Posta işlemleri
14 Virüs, Solucan, Spam ve Trojenlerden koruma yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1. Bal, Hasan Çebi, (2008), Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Trabzon, Murathan Yayınevi. 2. Özgüler, Mehmet, (2006), Bilgisayar Donanımı, Trabzon, Akademi Yayınevi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)