Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi II
Ders Kodu IKY-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Kemal GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Kavram ve İlkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Örgütlerin İnsan Kaynakları Departmanının örgüt içindeki yeri, işleyişi, kapsamına giren konular, amacı ve önemi, üstlendiği misyon, vizyon ve stratejisinin ne olduğu gibi konulara değinerek insan kaynakları yönetimini öğrencilere ayrıntılarıyla tanıtmak
No Dersin Kazanımları  
1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yerini Algılama
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevlerini Öğrenme
Hafta Konular  
1 Yönetim İle İlgili Temel Kavramlar ve Yönetimin Fonksiyonları
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kavramı
3 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi
4 İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Önemi ve Temel İlkeleri
5 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çevresel Faktörler
6 İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçinde Yeri ve Önemi
7 İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri
8 İnsan Kaynakları Planlaması
9 İş Analizi, İş Tanımları ve İş Gerekleri
10 İşgören Bulma ve Seçimi
11 İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi
12 Motivasyon
13 İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
14 İş (Çalışma) İlişkileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 1
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 2
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 1
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 1
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 2
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 1
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 2
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İnsan Kaynakları Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜNSALAN, Öğr. Gör. Bülent ŞİMŞEKER, Detay Yayıncılık, Ankara 2008 İnsan Kaynakları Yönetimi,Mümin Ertürk , Beta Yayınları, İstanbul 2011, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi;Canan Çetin ,Beta Yayınları,istanbul 2009
Diğer Kaynaklar İnsan Kaynakları Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜNSALAN, Öğr. Gör. Bülent ŞİMŞEKER, Detay Yayıncılık, Ankara 2008 İnsan Kaynakları Yönetimi,Mümin Ertürk , Beta Yayınları, İstanbul 2011, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi;Canan Çetin ,Beta Yayınları,istanbul 2009
Materyal
Dökümanlar İnsan Kaynakları Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜNSALAN, Öğr. Gör. Bülent ŞİMŞEKER, Detay Yayıncılık, Ankara 2008 İnsan Kaynakları Yönetimi,Mümin Ertürk , Beta Yayınları, İstanbul 2011, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi;Canan Çetin ,Beta Yayınları,istanbul 2009
Ödevler İşletmelerin İnsan Kaynakları departmanları ile uygulamaya yönelik anket çalışmaları.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)