Ders Adı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Kodu IKY-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR. FATİME GÜL OKTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Endüstri ilişkilerinin teorik temellerini ve tarihsel gelişimini açıklar. İşçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin çalışma hayatındaki önemini kavrar. Endüstri İlişkilerinin aşamalarını sıralar. Endüstri İlişkilerinin Türkiye'deki yapısını ve özelliklerini kavrar. İş hayatındaki sorunları kolayca algılar ve analiz ederek çözüm önerileri getirir.Endüstri ilişkilerinin teorik temellerini ve tarihsel gelişimini açıklar. İşçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin çalışma hayatındaki önemini kavrar. Endüstri İlişkilerinin aşamalarını sıralar. Endüstri İlişkilerinin Türkiye'deki yapısını ve özelliklerini kavrar. İş hayatındaki sorunları kolayca algılar ve analiz ederek çözüm önerileri getirir.Endüstri ilişkilerinin teorik temellerini ve tarihsel gelişimini açıklar. İşçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin çalışma hayatındaki önemini kavrar. Endüstri İlişkilerinin aşamalarını sıralar. Endüstri İlişkilerinin Türkiye'deki yapısını ve özelliklerini kavrar. İş hayatındaki sorunları kolayca algılar ve analiz ederek çözüm önerileri getirir.Endüstri ilişkilerinin teorik temellerini ve tarihsel gelişimini açıklar. İşçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin çalışma hayatındaki önemini kavrar. Endüstri İlişkilerinin aşamalarını sıralar. Endüstri İlişkilerinin Türkiye'deki yapısını ve özelliklerini kavrar. İş hayatındaki sorunları kolayca algılar ve analiz ederek çözüm önerileri getirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi.İş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi.İş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi.İş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi hedeflenmektedirş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi hedeflenmektedirş piyasası kavramı, Türkiyede iş piyasasının teorik tipler yönünden incelenmesi, işgücü hareketliliği, emek devri, iş piyasasının düzenlenmesi, mesleki eğitim, istihdam yapısı, istihdam seviyesi, işgücünün yapısı, istihdamın değişen yönü, işsizlik, işsizlik türleri, ücretler, ücretlerin yapısının öğrenilmesi hedeflenmektedir
Dersin Amacı Programın amacı, çalışma hayatını ve işçi işveren ilişkilerini ve dinamiklerini ekonomik, sosyolojik, psikolojik, hukuksal açıdan incelemek ve konu ile ilgi alanda kamu ve özel sektöre konusunda uzman işgücü yetiştirmektir. Program, uluslararası standartlarda, üst düzey bilimsel niteliklerde; çağdaş ve pratik gerçeklere dayalı eğitim ve öğretim yaparak bilimsel bilgi üretmeyi; çalışma hayatının dinamiklerini çeşitli yönleriyle ele almayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ilişkileri yazınına katkıda bulunmayı kendisine temel görev edinmektedir. Programın amacı, çalışma hayatını ve işçi işveren ilişkilerini ve dinamiklerini ekonomik, sosyolojik, psikolojik, hukuksal açıdan incelemek ve konu ile ilgi alanda kamu ve özel sektöre konusunda uzman işgücü yetiştirmektir. Program, uluslararası standartlarda, üst düzey bilimsel niteliklerde; çağdaş ve pratik gerçeklere dayalı eğitim ve öğretim yaparak bilimsel bilgi üretmeyi; çalışma hayatının dinamiklerini çeşitli yönleriyle ele almayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ilişkileri yazınına katkıda bulunmayı kendisine temel görev edinmektedir. Programın amacı, çalışma hayatını ve işçi işveren ilişkilerini ve dinamiklerini ekonomik, sosyolojik, psikolojik, hukuksal açıdan incelemek ve konu ile ilgi alanda kamu ve özel sektöre konusunda uzman işgücü yetiştirmektir. Program, uluslararası standartlarda, üst düzey bilimsel niteliklerde; çağdaş ve pratik gerçeklere dayalı eğitim ve öğretim yaparak bilimsel bilgi üretmeyi; çalışma hayatının dinamiklerini çeşitli yönleriyle ele almayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ilişkileri yazınına katkıda bulunmayı kendisine temel görev edinmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 44    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)