Ders Adı Sektörler Analizi
Ders Kodu IKY-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SERDAR AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersten sonra öğrenciler ekonomik ve sosyal alanlarda sektörler hakkında fikir sahibi olarak mesleki tercihler konusunda daha rahat karar vereceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sektörler Analizi kapsamında Sektörlerin Ekonomik Dalgalanmalar Karşısında Durumu, Sektörlerin Hayat Devresi ve İçinde Bulunduğu Aşamalar incelenmektedir. İncelenen sektörler içerisinde perakende, otomotiv, tekstil, turizm, medya, reklam, gıda, beyaz eşya, tarım, bilişim, madencilik sektörleri yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sektörlerin Hayat Devresi ve İçinde Bulunduğu Aşamaları anlayabilme
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin kamu ve özel sektörü tanımaları ve ekonomik dalgalanmalar karşısındaki durumunu öğrenmelerini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği ve tanıtımı
2 Küreselleşme olgusunun ekonomik alanda etkisinin açıklanması
3 Sektör analizinin kriterleri ve metodolojisi
4 Perakende sektörünün incelenmesi
5 Otomotiv sektörünün incelenmesi
6 Tekstil sektörünün incelenmesi
7 Turizm sektörünün incelenmesi
8 Medya sektörünün incelenmesi
9 Reklam sektörünün incelenmesi
10 Gıda sektörünün incelenmesi
11 Beyaz eşya sektörünün incelenmesi
12 Bilişim sektörünün incelenmesi
13 Tarım ve hayvancılık sektörünün incelenmesi
14 Madencilik sektörünün incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 4 3 12
Sunum 4 3 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu K.Bayraktar,M.Altınöz,Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri,Ankara 2007,Nobel Yayınevi
Diğer Kaynaklar Bülent ECZACIBAŞI, Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri , Tüba Yayınları, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)