Ders Adı Stratejik Yönetim
Ders Kodu IKY-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Stratejik Tasarım ve Yönetim konularının anlaşılması, rekabet üstünlüğü için genel ve özel durum stratejilerinin bilinmesi. Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü. İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yönetim ve Stratejik Yönetime Giriş / Stratejik Yönetim ile İlgili Kavramlar / Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri / Stratejik Yönetim ve Unsurları / Dış Çevre Analizi / İşletme Analizi; İşletmenin Varlık ve Yetenekleri / Çevre Unsurlarının Ölçülmesi / Durum Belirleme Matrisleri / SWOT Analizi / Stratejik Yönlendirme; İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İşletmenin Amaç ve Hedeflerinin Oluşturulması, İşletmenin İlke ve Değerleri / Temel Stratejiler ve Alt Grupları / Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler / İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri / İşlevsel Stratejiler: Fonksiyonel-Bölümsel Stratejiler / Stratejilerin Uygulanmasında Uygulanan Teknikler, İşletme Birleşmeleri, Ortak Girişimler, Stratejik İttifaklar, Satın Almalar / Stratejilerin Uygulanması / Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü / Kurumsal Yönetim ve Etik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Stratejik Yönetimin temel kavramlarını ve amaçlarını öğretmek, İşletmelerin iç çevre ve dış çevre ile ilişkilerini analiz etmek, sürdürülebilir rekabetçi üstünlük stratejilerini öğrenciye öğretmek.
Dersin Amacı Sürekli değişen ve giderek değişimin hızının arttığı günümüzde,işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü kazanması başarının tek yoludur. İşletmeler bu üstünlüğü stratejik yönetim ile kazanabilirler. İşte bu ders, öğrencilere bu yeni denge durumunu nasıl tanımlayacaklarını ve bunu nasıl daha sistematik hale getireceklerini, uygulamada karşılaştıkları sorunlarını nasıl ve hangi yöntemlerle çözeceklerini öğretmeyi amaçlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
2 Stratejik Yönetimin Tanımı ve Süreci
3 Stratejik Yönetimin Kapsamı ve Gelişimi
4 Stratejik Analiz Süreci : Dış Çevre ve İç Çevre Analizi
5 İşletme-Çevre Etkileşimi ve SWOT Analizi
6 Stratejik Tasarım : Vizyon ve Stratejik Amaçlar
7 Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü
8 Rekabet Üstünlüğü İçin Genel Stratejiler
9 Rekabet Üstünlüğü İçin Özel Durum Stratejileri
10 Stratejik Alternatiflerin Analizi ve Portföy Matrisleri
11 Stratejileri Uygulama Süreci ve Örgütsel Tasarım
12 Stratejik Sonuçların Değerlendirilmesi ve Kontrol
13 Stratejik Yönetimin Diğer Konuları
14 Stratejik Yönetimde Örnek Olay Çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 2 8
Ödevler 4 4 16
Sunum 4 4 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Savaşçı İşletmelerin Rekabette Meydan Okuma Stratejisi: Kaynak Tabanlı Pazarlama Yaklaşımı, Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, (Bahar 2007/02): 13-21.
Diğer Kaynaklar PAPATYA,Nurhan, Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş -Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım, Asil YaYıncılık,2007. EREN,Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.,2005. DİNÇER,Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2004. ÜLGEN,H.,MİRZE,K.,İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları,2003. PORTER,Michael,Rekabet Stratejileri, Sistem Yayıncılık,2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)