Ders Adı Sektör Uygulamaları I
Ders Kodu IKY-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL BAYER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yerini Algılama İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevlerini Öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Kavram ve İlkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Önemini Anlama
Dersin Amacı Örgütlerin İnsan Kaynakları Departmanının örgüt içindeki yeri, ,işleyişi, kapsamına giren konular, amacı ve önemi, üstlendiği misyon, vizyon ve stratejisinin ne olduğu gibi konulara değinerek insan kaynakları yönetimini öğrencilere ayrıntılarıyla tanıtmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yönetim İle İlgili Temel Kavramlar ve Yönetimin Fonksiyonları Uygulamaları
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kavramı Uygulamaları
3 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Uygulamaları
4 İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Önemi ve Temel İlkeleri Uygulamaları
5 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çevresel Faktörler Uygulamaları
6 İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçinde Yeri ve Önemi Uygulamaları
7 İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri Uygulamaları
8 İnsan Kaynakları Planlaması Uygulamaları
9 İş Analizi, İş Tanımları ve İş Gerekleri Uygulamaları
10 İşgören Bulma ve Seçimi Uygulamaları
11 İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi Uygulamaları
12 Motivasyon Uygulamaları
13 İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Uygulamaları
14 İş (Çalışma) İlişkileri Uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 6 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İnsan Kaynakları Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜNSALAN, Öğr. Gör. Bülent ŞİMŞEKER İnsan Kaynakları Yönetimi; Doç. Dr. Leman BİLGİN
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)