Ders Adı Halkla İlişkiler
Ders Kodu IKY-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Baskı grupları, kamuoyu, lobi faaliyetleri İşveren ve işgören ilişkisi Yönetim ve halk ilişkisi Kriz yönetimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Halkla ilişkiler kavramı, reklâm, propaganda, davranış bilimleri ile ilişkisi, iletişim, aktivite düzeyleri, görevleri, teknikleri ve araçları, organizasyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Halkla İlişkiler Kavramı, Yönetim fonksiyonları ile ilişkisi
Dersin Amacı Halkla ilişkiler alanını, kuramlarını ve İlkelerini tanıtmak. Hedef kitleleri ve bunlara uygun mesajları belirleme, doğru mecraları seçme ve sonuçları değerlendirme üzerinde yoğunlaşmayı amaçlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Halkla ilişkiler kavramı ve branşları
2 Halkla İlişkiler karması
3 Halkla İlişkiler ile karıştırılan kavramların incelenmesi
4 Pazarlama ve iletişim
5 Satın alma davranışı ve pazarlama iletişim
6 Pazarlama araştırması ve planlama
7 Sponsorluk ve reklâm kavramları
8 Propaganda ve tanıtım kavramları
9 Kurumsal halkla ilişkiler, pazarlama temelli halkla ilişkiler
10 Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler
11 Halkla ilişkilerde hedef kitle
12 Halkla ilişkiler alanında çalışacak iletişimci profili
13 Kurum içi Halkla İlişkiler
14 Halkla ilişkiler ve medya ilişkileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 3
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 4
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 4
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 3
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 3
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 4
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 3
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Diğer Kaynaklar Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Materyal
Dökümanlar Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)