Ders Adı Sektör Uygulamaları II
Ders Kodu IKY-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL BAYER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Performans değerlendirme sistemi ve kullanım alanlarını kavrayabilme Performans değerlendirme sistemini etkileyen temel faktörleri tanıyabilme. İş değerlendirme ve ücret sistemini tanıyabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Performans değerlendirme ve ücret yönetiminin kavramsal tanımları ve kapsamları, insan kaynakları yönetiminde performans yönetim sistemi; performans yönetim sisteminin kullanım alanları ve yararları; performans değerleme sürecinde yapılan hatalar, değerlendirmelerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, performans yönetimi sistemini etkileyen temel faktörler; iş değerleme kavramı, amaçları, kapsamı, süreci; iş değerleme yöntemleri, ücret kavramı, ücret yönetiminin amaçları ve ücretleme ilkeleri, işletmelerde ücret politikasını etkileyen temel faktörler gibi konular yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Performans değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyabilme
Dersin Amacı Performans değerlendirme sistemi kavramalarını, performans değerlendirme sisteminin kullanım alanlarını ve iş değerlendirme kavramlarını tanımlarını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Performans değerlendirme yönetiminin kavramsal tanımı ve kapsamı uygulamaları
2 Ücret kavramı ve kapsamı uygulamaları
3 İnsan kaynakları yönetiminde performans yönetim sistemi uygulamaları
4 Performans yönetim sisteminin kullanım alanları uygulamaları
5 Performans yönetim sisteminin yararları uygulamaları
6 Performans değerleme sürecinde yapılan hatalar uygulamaları
7 Değerlendirmelerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi uygulamaları
8 Performans yönetimi sistemini etkileyen temel faktörler uygulamaları
9 İş değerleme kavramı uygulamaları
10 İş değerleme yöntemleri uygulamaları
11 Ücret kavramı uygulamaları
12 Ücret yönetiminin amaçları uygulamaları
13 Ücretleme ilkeleri uygulamaları
14 İşletmelerde ücret politikasını etkileyen temel faktörler uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 6 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar ÖRÜCÜ, Edip, KÖSEOĞLU, M.Ali, İşetmelerde İşgören Performansını Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)