Ders Adı Entelektüel Sermaye Yönetimi
Ders Kodu IKY-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL BAYER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilginin önemi ve kurumlarda bilgi yönetiminin önemini açıklayabilir. Bilginin türlerini ve bilgi hiyerarşisini kavrar. Kurumsal bilginin üretimi ve yönetimi için kullanılan yöntem, araçları tanır. Entelektüel Sermaye Kavramı, Unsurları ve bilgi yönetimi ile ilişkisini açıklayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bİlgi, bilgi ekonomisi, bilgi işçisi,bilgi toplumunda bilginin önemi Entelektüel sermaye kavramı ve tarihsel gelişimi Entelektüel sermayenin temel unsurları:insan sermayesi Yapısal(örgütsel)sermaye Müşteri (İlişki ) sermayesi Tedarikçi sermayesi Entelektüel sermaye yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Entelektüel sermayenin önemini ve gereklerini kavrayabilmek. Entelektüel sermaye kavramını, temel bileşenlerini ve ölçüm yöntemlerini öğrenebilmek,
Dersin Amacı Entelektüel sermaye kavramını, temel bileşenlerini ve ölçüm yöntemlerini öğrenebilmek, entelektüel sermayenin önemini ve gereklerini kavrayabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgi, bilgi ekonomisi, bilgi işçisi,bilgi toplumunda bilginin önemi
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
2 Entelektüel sermaye kavramı ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
3 Entelektüel sermayenin temel unsurları:insan sermayesi
  Ön Hazırlık: Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul.
4 Yapısal (Örgütsel) sermaye
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
5 Müşteri (İlişki ) sermayesi
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
6 Tedarikçi sermaye
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
7 Entelektüel sermaye yönetimi
  Ön Hazırlık: Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
8 Entelektüel sermayenin ölçülebilirliği
  Ön Hazırlık: Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul.
9 Bütüne ilişkin ölçümler
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
10 İnsan sermayesi ölçümleri
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
11 Yapısal sermaye ölçümleri
  Ön Hazırlık: Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
12 Müşteri sermayesi ölçümleri
  Ön Hazırlık: Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul.
13 Entelektüel sermaya yönetimi modelleri ve Skandia Kılavuz Modeli
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
14 Vaka analizi ve tartışma
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul. Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul. Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)