Ders Adı İşe Alım ve Eğitim Süreçleri
Ders Kodu IKY-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.METİN KARACA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşe alım süreci ve hangi adımlarda ilerlediği ve bu sürecin nasıl doğru yönetilmesi gerektiğine yönelik bilgi edinmesi ve drama uygulamalarıyla tecrübe edilmesi; eğitim ve geliştirme ile ilgili sürecin planlaması ve uygulama adımları hakkında bilgi sahibi olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan kaynağına ulaşım, işgören bulmada kullanılan örgüt içi ve örgüt dışı kaynaklar, seçim sürecinin aşamaları, psikometrik testler, mülakat çeşitleri ve nasıl yürütüldüğü, işe alma kararı, işe yerleştirme; Eğitim ve geliştirme süreciyle ilgili kavramsal çerçevenin çizilmesi, eğitim ve geliştirmeyi etkileyen faktörler, eğitim ve geliştirme süreci:örgütsel ve eğitim açığı analizi, eğitim politikası ve amaçların geliştirilmesi, eğitim ve geliştirme yöntemlerinin seçilmesi: iş başı, iş dışı, grup tekniğine dayalı ve teknoloji temelli eğitim programları hakkında örneklerle desteklenen bilgilendirme, eğitim ve geliştirme programlarının değerlendirmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşe alım sürecinin planlamasının doğru bir şekilde yapabilme yetkinliğinin kazandırılması Eğitim ve Geliştirme yönünde doğru eğitim planlaması ve yürütülmesine yönelik yetkinliğin kazandırılması
Dersin Amacı İnsan Kaynakları alanında öğrencileri, işe alım süreçlerinin doğru yönetebilmeleri ve doğru eğitim programların planlayabilme yeteneğini kazandıracak altyapının hazırlanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İşgören Seçimi Nedir?, Örgütler için işe uygun çalışan seçiminin önemi,çalışan ihtiyacı nasıl belirlenir?
2 işgören seçiminde kullanılan iç ve dış kaynaklar (iç kaynaklar: Terfi, iç transfer, rütbe indirimi; dış kaynaklar: iş duyuruları, çalışan tavsiyeleri, Türkiye iş Kurumu, Eğitim Kurumları, Özel İK Danışmanlık Şirketleri, Sendikalar, Leasing, İnternet ve sosyal ağlar)
3 İşgören bulma süreci: hangi adımla başlayıp hangi adımla sona ereceği gragiksel gösterimle anlatılmaktadır.
4 İşgören bulma sürecinde iş profillerinin çıkartılması, başvuruların kabulü ve başvuru formunun doldurtulması, ön görüşmenin niçin yapıldığının anlatılması.
5 iş görüşme sürecinin önemli bir parçası olan Psikometrik testlerle ilgili uzman konuk eşliğinde bilgilendirme; öğrencilerin seçtikleri psikometrik testle ilgili kısa bilgilendirme yapması.
  Ön Hazırlık: Psikometrik testlerle ilgili PDR Uzmanı'nın konuk olarak derse davet edilmesi ve hazırlıkların yapılması.
6 İşe alma görüşmelerinin türleri hakkında bilgilendirme. İçeriğine, gerçekleştirilme biçimine göre sınıflandırmalarının verilerek, iş mülakatının hazırlık aşamasından sonlandırılmasına kadarki sürecin anlatılması. referansların incelenmesi, işe alım kararının verilmesi.
  Ön Hazırlık: İş görüşmeleri ile ilgili yardımcı kaynaklardan bilgi derlenmesi ve öğrenciye aktarılmak üzere düzenlenmesi; ilgili filmlerle ilgili bilgi derlenmesi ve öğrenciye aktarılması.
7 İş teklifi, sağlık muayenesi ve işe yerleştirmenin gerçekleştirilmesi.
8 Örgütlerde işe alım süreci sonrasında eğitim ve geliştirme sürecinin başlaması ilk eğitim programı oryantasyon hk kısa bilgi. Eğitim, geliştirme ve yetiştirme kavramlarının tanımlarının yapılarak kavramsal çerçevelirinin belirlenmesi.
9 Eğitim ve geliştirme çalışmalarının amacı, eğitim ve geliştirme arasındaki farklılıklar, takip edilen ilkeler.
10 Eğitim ve geliştirmeyi etkileyen faktörler: üst yönetim desteği, teknoloji, diğer yöneticilerin desteği, örgütsel karmaşıklık, ücret politikaları, diğer İK işlevleri.
11 Eğitim ve geliştirme sürecinin ilk adımından son adımına kadar nasıl planlanması gerektiği, ve sürecin nasıl işlediğine yönelik bilgilendirme.
12 Eğitim ve geliştirme ihtiyacının belirlenmesi: örgütsel ihtiyaç analizi ve eğitim açığı analizi, eğitim politikası ve amaçların geliştirilmesi.
13 Eğitim ve geliştirme yönteminin seçilmesi: iş basında eğitim yöntemleri, iş dışında eğitim yöntemleri hakkında örneklerle bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynaklardan örnek olayların derlenerek hazırlanması.
14 Eğitim ve geliştirme yönteminin seçilmesi: teknoloji temelli eğitim yöntemleri, ekip temelli eğitim yöntemleri hakkında örneklerle bilgilendirme; eğitim ve geliştirme programlarının değerlendirilmesi yöntemleri ve önemi.
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynaklardan örnek olayların derlenerek hazırlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Psikometrik testlerle ilgili bilgi derlenerek sınıf ortamında sunulması. Örn: Kişilik testleri, stres testi, yetenek testleri, İlgi testleri, bilgi testleri, sosyallik testi, narsistlik testi...vb.
Sınavlar Ara sınav Dönem sonu sınavı
Materyal Diğer Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerden talep edenlerin iş görüşmeleri veya eğitim süreci ile ilgili yaratıcı dramalar hazırlayarak arkadaşlarına sahnelemesi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)