Ders Adı Kriz ve Stres Yönetimi
Ders Kodu IKY-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları Kriz ve Stres Yönetimi, Doç.Dr. Hasan TUTAR. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011.
Dersin Öğrenme Çıktıları Kriz Analizi Yapabilme, Stres ile başa çıkabilme yollarını öğretme,kriz ve stres ortamlarında doğru karar almak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kriz ve kriz yönetimi, kriz yönetiminin önemi, başarı koşulları ve evreleri; kriz dönemleri, işletmeyi krize sürükleyen faktörler; işletme dış çevresindeki ve kriz faktörleri ve işletme içi kriz faktörleri, süreç olarak kriz yönetimi, stres, stresin benzer kavramlarla ilişkisi, stresin aşamaları ve genel uyum sendromu, stres faktörleri; bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörleri, stresin sonuçları ve örgütsel stres yönetimi incelenmeketdir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kriz yönetimi konusunda temel yaklaşımları öğrenebilme, krizin analizi, kriz sistemleri ve krizin kaynaklarını kavrayabilme. Kriz sürecinin aşamaları ve sonuçlarını öğrenebilme, krizin nedenleri ve çözümlerini kavrayabilme. Stres kavramı ve yönetimle ilişkisi, stresin belirtileri, stres ile kriz arasındaki ilişkiyi açıklayabilme.
Dersin Amacı Bu dersin amacı iş yaşamında karşılaşılan kriz kaynaklarını ve stres ilişkilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kriz Tanımı ve Kriz Özellikleri
2 Krizin Kaynakları ve Tipleri
3 Örgütsel Krizin Kaynakları
4 Kriz Süreci ve Sonuçları
5 Krize Yol Açan Faktörlerin Tanımlanması
6 Kriz Yönetim Süreci ve Aşamaları
7 Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
8 Kriz Sonrası Yönetimi
9 Kriz Döneminde Halkla İlişkiler ve İletişim
10 Kriz Ortamında Stres YÖnetimi
11 Stres Faktörleri ve Stresin Bireyler Üzerindeki Etkisi
12 Örgütsel Stres
13 Stres İle Başa Çıkma
14 Kriz ve Stres Üzerine Yaşanmış Örnekler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Prof.Dr. Hasan TUTAR, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2016. Prof.Dr. Melek Vergiliel TÜZ, Kriz Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara, Kasım 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)